Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu-opiston taideverstas-tapahtuma mukana osallistuvan budjetoinnin äänestyksessä

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys on alkanut maanantaina 23.8. Äänestyksessä on mukana 21 asukkaiden ideoista laadittua ehdotusta. Oululaiset päättävät äänestyksessä, mihin ehdotuksiin osallistuvan budjetoinnin 50 000 euroa käytetään. Mukana äänestyksessä on muun muassa liikuntaan ja ulkoilumahdollisuuksiin, kulttuuriin, tapahtumiin ja kaupunkiympäristöön liittyviä ehdotuksia. Yhtenä äänestettävänä ehdotuksena on mukana "Taideverstas-tapahtuma", jonka toteuttajana on Oulu-opisto. 

Kaikki äänestykseen menevät ehdotukset julkaistaan äänestyksen alkaessa budjetteineen osallistu.ouka.fi  -sivustolla, missä myös äänestäminen tapahtuu. Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät tai sitä vanhemmat oululaiset. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti tunnistautumalla. Oulun kaupungin koulujen oppilaat voivat äänestää eduouka-tunnuksilla. Tarkemmat äänestysohjeet löytyvät Osallistu Oulu-sivustolta.

Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Jakolinkki

Oulu-opisto Facebookissa

 

Facebook

Instagram

YouTube