Lastentanssi

Lastentanssissa harjoitetaan motorisia perustaitoja, luovaa- ja oman liikkeen rohkeaa ilmaisemista, tutustutaan leikinomaisilla harjoituksilla tanssin perustaitoihin sekä sosiaalisiin taitoihin. Lapsen itseilmaisun ja itseluottamuksen kehittymistä tuetaan turvallisissa oppimisympäristöissä.

Tavoitteena on lapsen luovuuden ja kehontuntemuksen kehittäminen. Opetuksen kokemuksellisuutta ja elämyksellisyyttä vahvistetaan ottamalla toiminnassa huomioon oppimisen moniaistisuus ja muiden taiteenalojen tarjoamat mahdollisuudet.