Kuvataide

Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetus

Opintojen tarkoituksena on opiskelijan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Päämääränä on innostaa ja kannustaa opiskelijaa ilmaisussa kuvataiteen keinoin ja opintojen edetessä syventyä tutkivan oppimisen avulla monipuolisten materiaalien ja erilaisten tekniikoiden käyttöön.