Opiston esittely

Kuvakollaasi, jossa on kasvivärjättyä kangasta, tanssijoita sekä kielten oppikirjoja.

Oulu-opisto on Oulun kaupungin omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, missä kaiken ikäiset voivat opiskella ja harrastaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä Oulu-opisto luo mahdollisuuksia oppimiseen ja elämyksiin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opiston arvoja ovat yhteisöllisyys, tasa-arvo, laaja-alaisuus, kulttuurimyönteisyys ja luotettavuus.

Kansalaisopistopalvelujen lisäksi Oulu-opisto antaa taiteen perusopetusta ja järjestää monipuolisia kulttuuri- ja taidetapahtumia eri puolilla uutta Oulua, mm. Pohjankartanon salissa Oulussa, Teatterikuopalla Haukiputaalla ja Oulunsalo-talossa Oulunsalossa.

Yli satavuotias opisto on perustettu vuonna 1907 Oulun työväenopistoksi. Opiston nimi on ollut vuodesta 1992 Oulu-opisto.  

Kansalaisopiston toiminnan tarkoituksena on lain mukaan tukea ihmisten persoonallisuuden monipuolista kehittämistä. Oulu-opisto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden omien erityistaitojen, harrastustoiminnan, yleissivistyksen sekä ammatillisten taitojen ja tietojen kehittämiseen. Oulu-opiston keskeisinä strategioina ja toimintasuunnitelmina ovat monipuolisen tarjonnan ylläpitäminen, asiakasmäärien ja -pohjan kasvattaminen, laadun kehittäminen, yhteistyöverkkojen luominen, kustannustehokkuuden lisääminen sekä työtyytyväisyyden lisääminen.

Oulu-opiston lyhyt historia