Opiston esittely

Kuvakollaasi, jossa on kasvivärjättyä kangasta, tanssijoita sekä kielten oppikirjoja.

Oulu-opisto on Oulun kaupungin omistama ja ylläpitämä vapaan sivistystyön oppilaitos, missä kaiken ikäiset voivat opiskella ja harrastaa. Muuttuvassa toimintaympäristössä Oulu-opisto luo mahdollisuuksia oppimiseen ja elämyksiin ihmisen elämän eri vaiheissa. Opiston arvoja ovat yhteisöllisyys, tasa-arvo, laaja-alaisuus, kulttuurimyönteisyys ja luotettavuus.

Kansalaisopistopalvelujen lisäksi Oulu-opisto antaa taiteen perusopetusta ja järjestää monipuolisia kulttuuri- ja taidetapahtumia eri puolilla uutta Oulua, mm. Pohjankartanon salissa Oulussa, Teatterikuopalla Haukiputaalla ja Oulunsalo-talossa Oulunsalossa.

Yli satavuotias opisto on perustettu vuonna 1907 Oulun työväenopistoksi. Opiston nimi on ollut vuodesta 1992 Oulu-opisto.  Vuoden 2013 alusta viiden kunnan kuntaliitoksen myötä Oulu-opistosta on tullut suomen kolmanneksi suurin kansalaisopisto, kun Kiiminkijoen opisto ja Oulunsalon kansalaisopisto liitettiin siihen ja vuoden 2014 alusta myös Oulunsalon taidekoulu.

Kansalaisopiston toiminnan tarkoituksena on lain mukaan tukea ihmisten persoonallisuuden monipuolista kehittämistä. Oulu-opisto tarjoaa kuntalaisille mahdollisuuden omien erityistaitojen, harrastustoiminnan, yleissivistyksen sekä ammatillisten taitojen ja tietojen kehittämiseen. Oulu-opiston keskeisinä strategioina ja toimintasuunnitelmina ovat monipuolisen tarjonnan ylläpitäminen, asiakasmäärien ja -pohjan kasvattaminen, laadun kehittäminen, yhteistyöverkkojen luominen, kustannustehokkuuden lisääminen sekä työtyytyväisyyden lisääminen.

Oulu-opiston lyhyt historia