Miten opiskelemaan taidekoulu UPIAan?

Uusien oppilaiden ilmoittautuminen lasten ja nuorten taidekoulu UPIAan

Opinnot ovat kaikille avoimia. Uusien oppilaiden tulee hakea oppilaspaikkaa ilmoittautumalla haluamaansa ainealueen opintoihin. Opiskelupaikan saa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi ilmoittautua kesken lukuvuotta niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Poikkeuksena musiikin oppilaat valitaan opintoihin valintatilaisuuden kautta.

Jatkoilmoittautuminen

Kaikki taiteen perusopetusta aikaisemmin opiskelleet oppilaat voivat jatkoilmoittautua seuraavalle lukuvuodelle oman ainealueensa opintoihin ennen ilmoittautumisen avautumista uusille oppilaille. Tällä pyritään varmistamaan, että nykyiset oppilaat voivat jatkaa taidekouluopintojaan ilman keskeytyksiä. 

Alle kouluikäisille tarkoitetuista varhaisiän opinnoista voi siirtyä taiteen perusopetuksen opintoihin samana syksynä, kun hän on aloittanut peruskoulun ensimmäisen luokan. Tällöin oppilas voi ilmoittautua oman ainealueensa opintoihin.

Aikuisten taiteen perusopetukseen hakeutuminen

Aikuisten taiteen perusopetuksen eri taiteenalojen ryhmät alkavat porrastetusti eri vuosina. Opiskelupaikkaa haetaan joko pääsykokeilla, haastattelulla, ennakkotehtävillä, kyselykaavakkeella tai vapaamuotoisella hakemuksella riippuen taiteen alasta.

Kysyttävää taiteen perusopetuksesta?