Osaamisperusteisuus Oulu-opistossa

Osaamisperusteisuus tukee sinun, Oulu-opiston opiskelijan elämän mittaista kehittymistä, elinikäistä oppimista. Vapaassa sivistystyössä ja taiteen perusopetuksessa saavutettua osaamista voidaan hyödyntää esimerkiksi osana tutkintoon johtavaa koulutusta. 

Kansalaisopistossa voit opiskella ja harrastaa vapaatavoitteisesti kuten on tehty yli 120 vuotta. Kansalaisopistojen kursseista on ollut mahdollista saada suoritusmerkintä kansalliseen Koski-tietovarantoon 1.8.2021 alkaen. Suoritusmerkinnän myöntäminen edellyttää, että kurssi on kuvattu osaamisperusteisesti ePerusteet-palveluun, opintopisteytetty ja arvioitu. Opintopisteytetty ja hyväksytysti suoritetun kurssin suoritusmerkintä viedään opintopolku.fi -rekisteriin. Suoritusmerkinnän avulla opiskelijan on helpompi tehdä osaamistaan näkyväksi esimerkiksi työelämässä tai jatko-opinnoissa. Mahdollisesta hyväksiluvusta päättää jokainen suorituksen vastaanottava oppilaitos tai työpaikka. 

Opintopistekurssit on merkitty Kansalaisopistojen liiton kehittämällä merkillä, jotta opiskelijan olisi jatkossa helpompi huomata opistojen opetustarjonnasta ne kurssit, joista voi saada suoritusmerkinnän. 

Noppa-merkin avulla löydät Oulu-opiston opinto-oppaasta ne kurssit, joilta voit saada suoritusmerkinnän (sisältää osaamisen arvioinnin, suoritusmerkinnän ja opintopisteet). Opintopistekurssille on mahdollista osallistua normaalisti myös ilman suoritusmerkinnän suorittamista.

Mikä on opinto­pis­te­kurssi?

Opintopistekurssilla kurssikuvauksesta selviävät tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella osaamista arvioidaan. Kurssin laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Yksi opintopiste tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä. 

Osaamisen arviointi on aina opiskelijalle vapaaehtoista. Päätät itse kurssin alkaessa, haluatko, että osaamistasi arvioidaan ja sinulle annetaan kurssista opintosuoritusmerkintä. Kurssille voi siis osallistua, vaikkei haluaisikaan osaamisen arviointia ja opintosuoritusmerkintää.

Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hyväksytty-merkintä tarkoittaa, että olet saavuttanut kurssin osaamistavoitteet. Merkinnät Omaan Opintopolkuun tehdään vasta, kun kurssi on päättynyt. Vain hyväksytyt suoritukset viedään Oma Opintopolku -palveluun. Suoritukset voi halutessaan myöhemmin poistaa Oma Opintopolku -palvelusta. 

Opintopistekurssi maksaa tavallisen kurssimaksun verran, eli opintopisteiden suorittamisesta ei veloiteta lisämaksua.

Miten opinto­pis­te­kurssille voi osallistua? 

Ilmoittaudu kurssille tavalliseen tapaan HelleWissä. Opiston henkilökunta auttaa tarvittaessa ilmoittautumisessa. Ilmoittautuessasi tai viimeistään kurssin alussa annat suostumuksen tietojen käsittelyyn erillisellä lomakkeella, jotta opintopistemerkinnät voidaan kirjata Oma Opintopolku -palveluun. Suostumuslomake ja siihen liittyvä Informointilomake on saatavilla paperisena Oulu-opiston toimistosta.

Voit osallistua opintopistekurssille myös, vaikka et haluaisikaan kurssista suoritusmerkintää. Osaamisen osoittaminen tapahtuu osana kurssin toimintaa, joten opintosuoritusmerkinnän saaminen edellyttää aktiivista osallistumista kurssille. Tehtävät ovat kurssilla pääsääntöisesti kaikille yhteisiä. Opintopistekurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/ hylätty. Arviointi perustuu kurssin tavoitteisin ja arviointikriteereihin.

Miten opinto­pisteitä voi hyödyntää? 

Opintopisteitä voi hyödyntää osaamisen osoittamiseksi vaikkapa työnhaussa, kuten työhakemuksissa ja ansioluetteloissa. Vastaanottavan oppilaitoksen hyväksynnällä opintopisteitä voi hyväksi lukea myös toisen oppilaitoksen opinnoissa, esimerkiksi vapaavalintaisissa kieliopinnoissa. Suorituksen vastaanottava oppilaitos päättää korvaavuuksista. Kansalaisopistojen opintopistekurssien suoritusmerkinnät taltioituvat Oma Opintopolku-palveluun. Palveluun voit kirjautua vahvalla tunnistautumisella. Voit katsella omia suorituksiasi ja jakaa haluamasi suoritukset esimerkiksi toiselle oppilaitokselle tai työnantajalle.

Osaamisperusteisten kurssien järjestäminen on siis vapaaehtoista sekä opiskelijalle, opettajalle että kansalaisopistolle. Tämä on upea mahdollisuus kansalaisopistotoiminnan kehittämiselle sekä yhteistyön lisäämiselle eri oppilaitosten kesken. 

Oulu-opiston osaamisperusteiset kurssit on kuvattu ePerusteissa:
Oulu-opiston opetussuunnitelma lv. 2023-2024 - ePerusteet (opintopolku.fi) 

Kutsumme Sinua pohtimaan omaa osaamistasi ja etsimään keinoja sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Annamme mielellämme lisätietoja, mikäli sinulle herää kysymyksiä. 

- OSPE-terveisin rehtori Outi Lohi ja koko opiston tiimi

Opintopistekurssien noppatunnus