Aikuisten taiteen perusopetus

Tavoitteellista taiteen perusopetusta  aikuisille

Oulu-opiston taidekoulu UPIA tarjoaa aikuisille mahdollisuuden tavoitteelliseen taiteen perusopetukseen laajan oppimäärän mukaan asiantuntijoiden ohjauksessa. Opinnot antavat aikuisille mahdollisuuden kehittää ja laajentaa omia taiteellisia taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan:

  • kuvataiteessa
  • käsityössä
  • tanssissa

Opintojen laajuus

Opintojen kokonaiskesto on 4-5 vuotta. Aikuisten taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä on 1300 tuntia (49 op) mikä koostuu:

  • Perusopinnoista 800 t (30 op)
  • Syventävistä opinnoista 500 t (19 op)

Monipuoliset opetusmuodot

Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, viikonloppuopetuksia, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja. Tämä mahdollistaa joustavan ja monipuolisen oppimisympäristön. Opintojen lopussa tehdään lopputyö.

Tavoitteellinen taiteen opiskelu

Opintoja voi hyödyntää esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena, ammatillisiin opintoihin tukevana koulutuksena tai harrastaa voi omaksi ilokseen tavoitteellisesti. Aikuisten taiteen perusopetuksen opinnoissa toimitaan yhdessä tukien ja innostaen toisia taiteellisessa ilmaisussa. Opiskelijoita ohjataan tutkivaan, elämykselliseen taiteelliseen toimintaan sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä. 

Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen. Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.