Info

Oulu-opisto on paikalliseen ja alueelliseen sivistystarpeeseen perustuva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle.

Opisto voi myös järjestää koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää kehittämis- ja palvelutoimintaa. Vaikka opisto perii oppilailtaan kohtuullisia kurssimaksuja, se ei kuitenkaan toimi taloudellisen voiton tavoittelemiseksi. Oulu-opisto on keskittynyt tarjoamaan monipuolista sekä kehittävää opetus- ja harrastustoimintaa kaikenikäisille.

Kuvakollaasissa kuvat teatterista, akryylimaalauksesta ja metallipitsissä tehdystä perhosesta.
-