Varhaisiän opetusta ennen taiteen perusopetusta

Taiteen tekemiseen tutustuminen

Tutustuminen taiteen tekemiseen aloitetaan varhaisiän ryhmissä alle 7-vuotiaana. Leikinomaisen oppimisen siivittämänä tuetaan lapsen oman luovuuden kehittymistä, itseilmaisua ja ongelmaratkaisutaitoja, mistä on hyötyä pitkälle tulevaisuuteen. 

Varhaisiän opintojen jälkeen voi siirtyä Oulu-opiston taidekoulu UPIAn yleisen oppimäärän opintoihin, mikä tarjoaa jatkuvuutta taideopiskeluun.