Käsityö

Käsityöllä itseä ilmaisten

Käsityön taiteen perusopetuksessa opiskelija oppii ilmaisemaan itseään käsityön eri osaalueilla, jotka ovat esinesuunnittelu ja valmistus, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelu ja valmistus sekä ympäristön suunnittelu ja rakentaminen. 
 
Opetuksessa on lähtökohtana oppilaan omakohtaiset kokemukset, ilmaisu, käsillä työskentely sekä tuotteiden valmistus. Opintojen aikana opiskelija tutustuu laajasti erilaisiin materiaaleihin sekä työskentelytapoihin, löytää omia tapoja ilmaista itseään niiden pohjalta. Käsityön opetuksessa on tavoitteena myös yhdistää tarkoituksenmukaisesti erilaisia materiaaleja sekä suunnitella ja rakentaa ympäristöä materiaalituntemusta hyödyntäen. 
 
Jokainen lukuvuosi sisältää teeman, jonka pohjalle vuoden ohjelma rakentuu. Opettajat valitsevat teemat vuosittain, jotka voivat olla valtakunnallisia, paikallisia, opistokohtaisia. Perinne ja kulttuurijakso sekä kestävän kehityksen jaksot sisältävät erilaisia painotuksia esinesuunnittelusta ja valmistuksesta, tekstiilin ja vaatetuksen suunnittelusta ja valmistuksesta sekä ympäristön suunnittelusta ja valmistuksesta, ja niiden sisällössä on tarkoitus korostaa ja tuoda esiin oululaista kulloinkin ajankohtaista tapahtumaa tai merkityksellistä asiaa.