Käsityö

Käsityön aikuisten taiteen perusopetus

Opintojen tehtävänä on vahvistaa opiskelijan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle. Tavoitteena on kehittää ilmaisullisia valmiuksia sekä monipuolisten materiaalien ja tekniikoiden hallintaa. Opinnot harjaannuttavat ja syventävät käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin.