Teatteritaide

Rohkeutta välittää omia kokemuksia, mielipiteitä ja tunteita

Teatteri-ilmaisun tavoitteena on rohkaista opiskelijaa ilmaisemaan ja välittämään kokemuksiaan, mielipiteitään, aistimuksiaan ja tunteitaan. Opetuksen tarkoituksena on lisätä opiskelijan mielikuvitusta ja kykyä nähdä ja oivaltaa ympärillä tapahtuvia asioita ja ilmiöitä. Tavoitteena on kehittää opiskelijan eläytymis- ja keskittymiskykyä, sekä taitoa toimia vuorovaikutuksessa ryhmän muiden opiskelijoiden kanssa. 
Teatteri-ilmaisun tavoitteena on lisäksi opiskelijan oman, persoonallisen luovuuden tukeminen ja sen eri puolien kehittäminen. Tavoitteena on kehittää tilanteessa olemisen kykyä; herkkyyttä aistia, tuntea, kokea ja eläytyä tilanteessa.

Opetuksen tarkoituksena on myös tarjota oppilaalle välineitä, joiden avulla hän osaa havaita ja tulkita ihmisen kokonaisviestintää, sekä fyysisiä että verbaalisia viestejä, ja käyttää niitä myös itse. Lisäksi teatteri-ilmaisun tavoitteena on kehittää oppilaan kykyä ymmärtää teatterin taiteellista luomisprosessia ja kykyä hyväksyä ja vastaanottaa erilaisia taidemuotoja. Oulu-opiston taidekoulun teatterin opetussuunnitelman tavoitteet keskittyvät kokonaisvaltaisen kasvun ja ilmaisun tukemiseen ja teatteritaiteen ja taiteellisen ajattelun kehittämiseen.

Teatteritaiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän mukainen opetus koostuu kuudesta perusteisiin keskittyvästä opintokokonaisuudesta sekä neljästä teemallisesta työpajaopintokokonaisuudesta.