Kuvataideleikkikoulu

Kuvataideleikkikoulu innostaa lasta kuvataiteen tekemiseen ja taiteen perusasioihin leikinomaisen toiminnan ja kokeilun kautta. Opetuksessa harjoitellaan motorisia taitoja ja pitkäjänteisyyttä erilaisia työtapoja ja materiaaleja käyttäen sekä ryhmässä toimimista ja muiden huomioon ottamista. Lapsia kannustetaan nauttimaan omasta ja toisten työstä sekä kokemaan iloa taiteen tekemisestä.