Lasten ja nuorten taiteen perusopetus

Laaja taiteenalojen valikoima

Lapset ja nuoret voivat opiskella 7-16 vuotiaina taidekoulu UPIAssa useilla eri taiteen aloilla, mikä antaa mahdollisuuden kokeilla eri ilmaisumuotoja ja löytää omat kiinnostuksen kohteensa:

  • kuvataiteessa
  • käsityössä
  • musiikissa
  • tanssissa
  • teatteritaiteessa

Opintojen sisältö ja laajuus

Taiteen perusopetusta annetaan yleisen oppimäärän mukaan 5-7 vuotta. Tämä mahdollistaa oppilaille pitkäjänteisen taideopetuksen ja taitojen syventämisen. Taiteen perusopetuksen yleinen oppimäärä on 500 tuntia (19 op) mikä sisältää:

  • Yhteiset opinnot 300 t (11,5 op)
  • Teemaopinnot 200 t (7,5 op)

Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen oppiminen ja teemaopinnoissa laajennetaan aikaisempia opittuja taitoja. Kaikkien eri taiteenalojen opinnot sisältävät myös taiteidenvälisiä opintoja. Joustava opintojen järjestäminen mahdollistaa yhteisten- ja teemaopintojen yhtäaikaisen toteuttamisen.