Valokuvaus, mediataide ja tietotekniikka

Valokuvaus

Digitaalisen valokuvauksen perusteita voi opiskella useilla kursseilla. Luovan valokuvauksen kurssilla pääpaino on luovassa ilmaisussa ja uusia valokuvan kuvataiteellista käyttöä tutkivassa otteessa, mutta kurssilla käydään läpi myös valokuvauksen perusteita. Myös kuvankäsittelykursseja järjestetään vaihtelevasti.

Mediataide

Videotaiteen, elokuvan ja animaation yhdistelmäkursseja sekä 3D-mallinnus ja pelisuunnittelukursseja järjestetään eri vuosina vaihtelevasti. Pelikehitystä ja animaatiota järjestetään myös verkkokursseina.

Tietotekniikka

Tietotekniikkaa voi Oulu-opistossa opiskella monipuolisesti. Kursseja löytyy aloittelijoiden tarpeista tietokoneen kehittyneempään käyttöön, kuten ohjelmointia, kuvankäsittelyä, kuvakirjan tekemistä sekä videon editointia.

Tarjolla on myös senioreiden tarpeisiin keskittyviä kursseja. Eläkeläisille tarkoitetuilla tietotekniikan kursseilla lähdetään liikkeelle tietokoneen käytön alkeista. Opetuksessa edetään rauhalliseen tahtiin ja yritetään välttää liikaa teknistä sanastoa.

Lisäksi meille voi lähettää toivomuksia uusista kursseista.