Oulu-opiston taidekoulu Upian vastaava, Kuvataideopettaja
Niina Ollanketo 

p. 040 555 0069
niina.ollanketo@ouka.fi

Musiikinopettaja
Sirpa Tekoniemi

p. 044 703 9107
sirpa.tekoniemi@eduouka.fi

Musiikinopettaja
Tiia Kumpula
p. 040 485 7714
tiia.kumpula@eduouka.fi

Kädentaitojen opettaja 
Anu Junes-Kähkölä

Tekstiilityö
p. 044 703 9103 
anu.junes-kahkola@eduouka.fi

Teatteritaiteen opettaja 
Jenni Metso
p. 050 468 1558
jenni.metso@eduouka.fi

Tanssin opettajat
Niina Vartiainen
p. 040 555 0068
niina.vartiainen@eduouka.fi

Similä Viivi (1.8.2023-31.7.2024)
p. 040 620 5482
viivi.simila@eduouka.fi

Johdanto

Oulu-opiston taidekoulu UPIA


AJANKOHTAISTA!

Oulu-opiston taidekoulu UPIAn uusien oppilaiden ilmoittautuminen lasten ja nuorten ryhmiin 2023-2024

Toukokuussa 2.-31.5.2023 (ilmoittautuminen avautuu klo 9.00).

Taiteen perusopetuksen ryhmiin ilmoittaudutaan verkkosivujen kautta tästä linkistä:

 Oulu-opiston taidekoulun UPIA:n ilmoittautuminen

Elokuussa 2.8.2022 klo 9.00 alkaa Taidekoulun täydennyshaku sekä lasten ja nuorten ryhmiin ilmoittautuminen. Taidekoulun musiikin yksilöopetuksien valintatilaisuudet pidetään elokuussa.

Mikä on Oulu-opiston taidekoulu UPIA?

Oulu-opiston taidekoulu UPIAssa annetaan taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille. Opinnot tarjoavat mahdollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti omien kiinnostuksen kohteiden suuntaisesti. Opetuksella edistetään taidesuhteen kehittymistä ja elinikäistä taiteen harrastamista sekä kehitetään taiteenalalle ominaista osaamista.

 

VARHAISIÄN OPETUSTA ENNEN TAIDEKOULUN OPINTOJA

Tutustuminen taiteen tekemiseen aloitetaan varhaisiän ryhmissä alle 7-vuotiaana. Leikinomaisen opiskelun siivittämänä tuetaan lapsen oman luovuuden kehittymistä. Varhaisiän opintojen jälkeen voi siirtyä Oulu-opiston taidekoulu UPIAn yleisen oppimäärän opintoihin.

 

LAPSILLE TAITEEN PERUSOPETUSTA YLEISEN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN

Lapset ja nuoret voivat opiskella 7-16 vuotiaina taidekoulu UPIAssa taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan. Opetusta annetaan viidellä eri taiteen alalla:

  • kuvataiteessa
  • käsityössä
  • musiikissa
  • tanssissa
  • teatteritaiteessa

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän laskennallinen laajuus on 500 tuntia, josta yhteisiä opintoja on 300 tuntia ja teemaopintoja 200 tuntia. Opintojen kokonaiskesto on 5–7 vuotta. Yhteisten opintojen tarkoituksena on taiteenalan perustaitojen oppiminen ja teemaopinnoissa laajennetaan aikaisempia opittuja taitoja. Kaikkien eri taiteenalojen opinnot sisältävät myös taiteidenvälisiä opintoja. Joustava opintojen järjestäminen mahdollistaa yhteisten- ja teemaopintojen yhtäaikaisen toteuttamisen.

Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma (pdf)

 

AIKUISILLE TAITEEN PERUSOPETUSTA LAAJAN OPPIMÄÄRÄN MUKAAN

Aikuiset voivat opiskella Oulu-opiston taidekoulu UPIAssa taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan:

  • kuvataiteessa
  • käsityössä
  • tanssissa

Aikuisten taiteen perusopetus koostuu perusopinnoista 800 tuntia (28 op) ja syventävistä opinnoista 500 tuntia (20 op). Opintojen kokonaiskesto on 4-5 vuotta. 

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden aikuisille tavoitteelliseen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, viikonloppuopetuksia, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja. Opintoja voi hyödyntää esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin tukevana koulutuksena. Opiskelijoita ohjataan tutkivaan ja elämykselliseen taiteelliseen toimintaan sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen. Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

 

MITEN PÄÄSET OPISKELEMAAN OULU-OPISTON TAIDEKOULU UPIAAN?

Uusien oppilaiden tulee hakea oppilaspaikkaa ilmoittautumalla haluamaansa ainealueen opintoihin. Opiskelupaikan saa ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoihin voi ilmoittautua kesken lukuvuotta niihin ryhmiin, joissa on tilaa. Poikkeuksena musiikin oppilaat valitaan opintoihin valintatilaisuuden kautta.

Kaikki taiteen perusopetusta aikaisemmin opiskelleet oppilaat voivat jatkoilmoittautua seuraavalle lukuvuodelle oman ainealueensa opintoihin ennen ilmoittautumisen avautumista uusille oppilaille. Tällä pyritään takaamaan jo opiskeleville oppilaille opiskelupaikka ja opintojen jatkuvuus.

Alle kouluikäisille tarkoitetuista varhaisiän opinnoista voi siirtyä taiteen perusopetuksen opintoihin samana syksynä, kun hän on aloittanut peruskoulun ensimmäisen luokan. Tällöin oppilas voi ilmoittautua oman ainealueensa opintoihin.