Kuvataide - Oulunsalon kulttuuri-instituutin taidekoulu

Kuvataideleikkikoulu
Kuvataideleikkikoulussa tutustutaan kuvataiteen tekemiseen, taiteen perusasioihin ja tuntemiseen leikinomaisen toiminnan kautta. Tavoitteena on lapsen oman luovuuden tukeminen. Leikkikoulussa harjoitellaan käden motoriikkaa, materiaalitajua, muodon, tilan ja värien tuntemusta. Tutustutaan hiilen, vesivärien, akryylimaalin, sormivärien, saven ja luonnonmateriaalien mahdollisuuksiin ja käyttöön.

Kuvataidekoulu
Yleisen oppimäärän opinnot aloitetaan 7-8 -vuotiaana. Opetusta annetaan laskennallisesti 33 opintokertana lukuvuodessa, kuusi ensimmäistä vuotta 2 x 45 min (90 min) opintokertoina ja kolme seuraavaa 2 x 60 min (120 min) opintokertoina. Opintoja kertyy yhteensä 660 h ja ne tulevat suoritetuiksi 9 lukuvuoden aikana. Tämän opintokokonaisuuden jälkeen oppilas saa taidekoulun päättötodistuksen. Päättötodistus edellyttää oppilaan omavalintaista lopputyön suorittamista ja kuvataidenäyttelyyn osallistumista.

Tällä hetkellä Oulunsalon taidekoulussa visuaalisten taiteiden suuntautumisvaihtoehdot ovat kuvataiteen opintokokonaisuudet.