Kaikki lähteet tutkittu

Kaikki vedenottosuunnitelman vaikutusalueella ja useat sen lähialueella olevat lähteet on tutkittu. Jokaisesta vaikutusalueen lähteestä on olemassa lähdekortti, josta selviää kyseisen lähteen nykytila kesällä 2016. Näin voidaan luotettavasti arvioida myöhemmässä vaiheessa mahdollisen vedenoton vaikutuksia lähteiden tilaan.

Vedenottoalueelta tehty lähdeselvitys on kattavin Suomessa koskaan tehty alueellinen selvitys.

Kaunis luonnotilainen suo

Vedenottoalueella sijaitsee arvokkaita lähteitä, joiden tilaa Oulun Vesi on velvollinen seuraamaan varavesihankkeen toteutuessa. Lähteet on inventoitu kesällä 2016. Kuvassa oleva lähde sijaitsee Kälväsvaarassa. Tutustu lähteestä tehtyyn selvitykseen eli lähdekorttiin.


Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan Suomessa arvioidaan olevan yli 32 000 lähdettä. Pääosa lähteistä ovat kooltaan pieniä. Ihmisen toiminta on tuhonnut niitä paljon. Myös Viinivaara-Kälväsvaaran alueella on useita luonnontilansa menettäneitä ja paikoin myös kokonaan kuivaneita lähteitä. Usein syynä on ollut metsäojitus, mutta aina lähteen häviämiselle ei löydy selkeää syytä. 
 
Lähteet ovat vesilaissa merkittäviä suojelun kohteita. (Vesitalous 4/2014).

Tuhoutunut lähde

Tuhoutunut lähde Hetesuon alueella.