Kiiminki

Kiimingin verkostoveden viranomaisvalvonnan tulokset

 

 

Elokuu 2023

 

  Jääli Alakylä Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet, STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset  
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1ml 12 2   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
           
rauta µg/l 45 32   <200
mangaani µg/l 1,6 1,3   <50
ammonium mg/l <0,01 <0,01   <0,50
pH   7,5 7,5 <9,5 6,5 - 9,5
sameus FTU 0,35 0,21   **)
väri mgPt/l <5 <5    
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 150   <2500

*)  Ei epätavallisia muutoksia
**) Käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,57 3,2
minimi 0,44 2,5
maksimi 1,38 7,7

 
Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo

4,8

minimi 3,4
maksimi 6,5

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) ohjearvo >1,5.