Maksut ja laskuttaminen

Vesihuollon maksut ja niiden perusteet
 

Liittymismaksut

Liittymismaksu on laitokseen liitettävän kiinteistön maksama kiinteistökohtainen kertamaksu, joka oikeuttaa liittymään Oulun Veden vesihuoltoverkostoon. Maksu perustuu vesihuoltolakiin, laitoksen hinnastoon ja tehtävään sopimukseen. Oulun Veden liittymismaksu on siirto- ja palautuskelpoinen arvonlisäveroton maksu. Maksulla katetaan vesihuollon laitos- ja verkostoinvestointeja.

Liittymismaksun palautusmahdollisuus on Oulun Vedellä rajattu hyvin poikkeuksellisiin tilanteisiin, esim. rakennuksen purkutilanteessakaan ei liittymismaksua pääsääntöisesti palauteta. Palauttamisen edellytys voi olla esim. tontin käyttötarkoituksen muutos (esim. katualueeksi muuttaminen). Liittyjä ei voi myöskään irtisanoa liittymis- ja käyttösopimusta vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella ilman vapautusta liittämisvelvollisuudesta, jonka voi myöntää ympäristönsuojeluviranomainen (vesihuollon yleiset toimitusehdot kohta 3.5).

Käyttömaksut: vesi ja jätevesi

Vesihuollon käyttömaksu peritään kiinteistön käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun perusteella. Maksuja peritään mittauksen mukaan kiinteistön käyttämän veden määrän perusteella. Mittaukseen käytetään kiinteistöön asennettua Oulun Veden omistamaa vesimittaria.

Veden- ja jäteveden käyttölaskutuksen periminen käynnistyy, kun vesimittari on asennettu. Vesimittari mittaa vedenkulutuksen ja samaan kuutiomäärään perustuu myös jätevesilaskutus. 

Huomioithan, että asiakkaan tulee toimittaa laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Ellei mittarin lukemaa ole toimitettu määräajassa, laitoksella on oikeus suorittaa laskutus arvion perusteella tai periä palveluhinnaston mukainen kohtuullinen korvaus suorittamastaan luennasta. Lukemia voit halutessasi ilmoittaa useamminkin kuin pyydettäessä Vesitili-palvelun kautta. Ilmoittamasi lukemat huomioimme seuraavalla laskulla. 

Kerros- ja rivitaloissa huoneistokohtaisten vesimittareiden laskuttamisen hoitaa kiinteistön isännöitsijä. 

Perusmaksut

Perusmaksu on vuosimaksu, joka määräytyy kiinteistön mittarin koon mukaisesti. Maksulla katetaan vesihuoltoverkoston käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksun määräytymisperusteen lähtökohta on kiinteistön liittymästä laitokselle aiheutuvien kiinteiden kustannusten kattaminen. Kiinteät kustannukset syntyvät vesihuoltojärjestelmien ja toimitusvalmiuden ylläpidosta, ja ne on katettava riippumatta siitä paljonko asiakkaat käyttävät vettä. Vesihuollon valmius on siis koko ajan olemassa, vaikka vettä ei käytettäisi ollenkaan.

Perusmaksua peritään siitä lähtien, kun kiinteistöön on asennettu vesimittari ja se on liitetty laitoksen verkostoon. Perusmaksun laskuttaminen päättyy vain siinä tapauksessa, jos kiinteistön vesimittari poistetaan. Mikäli tilaat vesimittarin poiston tyhjillään olevaan kiinteistöösi, huomioithan poistosta aiheutuvat kustannukset.

Palveluhinnasto