Olvassuon Natura-alue

Olvassuo on laaja, runsasvetinen, ja yksi edustavimmista aapasuokokonaisuuksista maassamme.

Alueella on runsaasti jokia ja puroja, suurlinnuston pesimäalueita, metsäluontoa sekä harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri. Natura-alueena se on arvokas pääasiassa erilaisten suotyyppien (aapa- ja keidassuot sekä puustoiset suot) vuoksi. (Ympäristö.fi)

Olvassuon alueesta on tehty kattava Natura-arviointi.

Kartta Olvassuon Natura-alueesta

Olvassuon Natura-alue sijoittuu pääosin Kälväsvaaran pohjoispuolelle.

Alueen luonne

Olvassuo on laaja erämainen ja hyvin kehittynyt aapasuoalue, jossa on runsaasti jokia ja puroja. Alueen pinta-ala on 27 073 hehtaaria, mistä 60% on aapasuota. Olvassuon Natura-alue on maamme edustavimpia suurlinnuston pesimäalueita ja siellä on runsaasti harvinaisia ja uhanalaisia lajeja.  

Valtaosa metsistä on pienehköinä suosaarekkeina ja niistä osa on luonnontilaisen oloisia. Alueeseen sisältyy paikoin myös käsiteltyjä metsäalueita. Olvassuon metsiensuojelullinen merkitys on suuri.

Alueesta 55 % on valtion luonnonsuojelualuetta ja 4 % maa-aineslain nojalla suojeltua harju- tai kallioaluetta. Kälväsvaara ja Iso Pahkavaara kuuluvat valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan.

Natura-alueen suojeluperusteista voi lukea tarkemmin Olvassuon Natura-arvioinnista.

 

Olvassuo