Oulunsalo Oulunsalo

Oulunsalon verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Marraskuu 2017   Vihiluoto Kirkonseutu Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset      
nitriitti mg/l <0,010 <0,010 <0,5  
rauta µg/l 21,2 53,5   <200
mangaani µg/l <0,2 1,1   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010   <0,50
pH   7,9 7,9   6,5 - 9,5
sameus FTU 0,37 0,76   **)
väri mgPt/l <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomautet-
tavaa
ei huomautet-
tavaa
  **)
sähkönjohtavuus µS/cm 270 270   <2500
           
           

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Alueen talousveden kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 1,23 6,9
minimi 0,98 5,5
maksimi 1,43 8,0

 

Alueen talousveden fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.

Alueen talousveden syövyttävyysindeksi

   
keskiarvo 2,9
minimi 2,3
maksimi 3,6

(STM A 1352/2015) ohjearvo >1,5.