Pohjavesipostien vedenlaatu 2018-2019

pvp1, Maikkula
pvp2, Vesalanmäki
pvp3, Haukiputaantie
pvp4, Haarankankaantie
pvp5, Knuutilankangas
pvp6, Professorintie
pvp7, Kurkelanranta
pvp8, Vesijaontie 

2018-2019 PVP 1  (8.1.2019) PVP 2  (22.1.2019)

PVP 3    (9.10.2018)

PVP 4    (5.3.2018) PVP 5    (7.5.2018) PVP 6  (2.7.2018) PVP 7  (27.8.2018) PVP 8  (9.10.2018) Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos tulos   vaatimus/ tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0  
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0 0   0
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 16 ei havaittu 89 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l       <0,010           <0,5 
rauta µg/l 3,5 11,7 85,9 3,1 3,5 <2,5 5,1 5,2   <200
mangaani µg/l <0,2 0,34 3,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2   <50
ammonium mg/l <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010   <0,50
pH   7,9 7,5 8,6 8,0 8,1 8,1 8,2 8,1   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,35 0,18 <0,15 0,17 0,15 0,20 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)   ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa ei huomau- tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 97 160 170 100 100 100 98 97   <2500
kokonaiskovuus mmol/l 0,39 0,58 0,47 0,41 0,41 0,41 0,40 0,40    

*) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Jokaisesta pohjavesipostista otetaan vesinäyte laboratoriotutkimuksiin vähintään kerran vuodessa.