In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Puhdistustulokset Puhdistustulokset

Perämereen laskettavan jäteveden laatua seurataan päivittäin. Ympäristöviranomaisille jäteveden laadusta raportoidaan kolmen kuukauden välein eli neljännesvuosittain. Seuraavassa on esitetty jätevedenpuhdistamolta Perämereen johdetun jäteveden laatu kuukausittain niiden tekijöiden osalta, joille on olemassa lupaehdot. Ohijuoksutukset on otettu huomioon lukuarvoja laskettaessa.

 Taulukko 1. Puhdistetun jäteveden laatu vuonna 2012.

  BOD7ATU PKok. NKok.
  Pitoisuus     [mg O2/l] Puhd.teho [%] Pitoisuus     [mg P/l] Puhd.teho [%] Pitoisuus     [mg N/l] Puhd.teho [%]
Tammikuu 4,3 99 0,16 99 43 36
Helmikuu 4,6 98 0,17 98 43 27
Maaliskuu 7,2 97 0,19 98 51 14
Huhtikuu 7,1 97 0,19 98 38 17
Toukokuu 10,2 94 0,68 91 28 33
Kesäkuu 4,5 98 0,20 99 32 46
Heinäkuu 3,6 98 0,14 99 42 25
Elokuu 8,3 95 0,41 94 17 60
Syyskuu 11,8 95 1,01 48 14 74
Lokakuu 8,2 96 0,57 94 28 44
Marraskuu 12,2 95 0,38 97 37 31
Joulukuu 3,5 99 0,06 100 44 30
Ka. 2012 7,1 97 0,34 93 35 36
Lupaehto ≤ 15 ≥ 90 ≤ 0,5 ≥ 90 ≤ 20 (*) ≥ 70 (*)

(* Typenpoistolupaehto on voimassa vain silloin, kun käsiteltävän jäteveden lämpötila on yli 12 °C. Typenpoistoa koskeva lupaehto oli vuonna 2012 voimassa 12.6. – 31.10 välisenä aikana. Keskiarvo kokonaistyppipitoisuudelle oli tuona aikana 27 mg N/l ja puhdistusteho 50 %.)