kanta-Oulu kanta-Oulu

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Toukokuu 2018 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                   STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 5 0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 10 0 10 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 1 4 1   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 1 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 10 0 10 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,73 13 0,70    
alumiini mg/l 1 0,02 1 0,02   <0,2
ammonium mg/l 17 0,058 17 0,058   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 17 0,28 17 0,29    
kloori, vapaa mg/l 17 ei todettu 17 ei todettu    
kloridi mg/l 1 10,0 1 0,98   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,91 8 0,91    
kokonaiskovuus odH 8 5,1 8 5,1    
mangaani mg/l 3 0,03 1 0,03   <0,05
nitriitti mg/l 1 0,022 1 ei todettu <0,10  
pH   13 8,3 13 8,2 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 9 0,04 9 <0,03   <0,2
sameus FTU 11 0,20 11 0,15   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 51 1 72   <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 21,2 13 20,8   <250
TOC-arvo mg/l 17 2,0 17 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,5 1 0,4   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Toukokuu 2018

 

 Taskila

Linnanmaa

 Hiironen

Kontinkangas

Hönttämäki

Heikkilän- kangas

Talousveden laatuvaati-      mukset

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml 1 ei havaittu ei havaittu 1 ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,040 0,051 0,017 0,021 0,089 0,053 <0,5  
rauta µg/l 40,2 35,9 25,9 67,5 21,2 42,2   <200
mangaani µg/l 34,9 18,3 31,8 23,8 21,7 21,2   <50
ammonium mg/l 0,033 0,014 0,032 0,023 0,021 0,019   <0,50
pH   8,4 8,8 8,5 8,6 8,7 8,5 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 230 210 230 190 220 200   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,25 7,0


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,27
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,10
minimi ei todettu
maksimi 0,22


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.