kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Toukokuu 2020 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 1 4 1   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 11 0,71 11 0,70    
alumiini mg/l 1 0,05 1 0,05   <0,2
ammonium mg/l 15 0,063 15 0,061   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 0 9 0    
kloori, kokonais  mg/l 16 0,28 16 0,29    
kloori, vapaa mg/l 16 ei todettu 16 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,2 4 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,85 8 0,82    
kokonaiskovuus odH 8 4,8 8 4,6    
mangaani mg/l 4 0,01 4

0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,024 1

0,030

<0,10  
pH   11 8,3 11 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,04 8 0,04   <0,2
sameus FTU 10

0,18

10 0,18   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 51 4 47   <250
sähkönjohtavuus mS/m 11 19,5 11 18,9   <250
TOC-arvo mg/l 15 1,5 15 1,7   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,7 4 0,7   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Toukokuu 2020

 

 Linnanmaa

Hönttämäki

Koskela

Kontinkangas

Heikkilänkangas

Hiironen

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu 4   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,025 0,011 <0,01 <0,01

0,046

0,085 <0,5  
rauta µg/l 29 29 25 30 30 16   <200
mangaani µg/l 17 21 18 21 24 19   <50
ammonium mg/l 0,034 0,039 0,044 0,041 0,020 0,011   <0,50
pH   8,1 8,1 7,7 8,3 8,4 7,9 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 0,16 0,17 0,18 0,18 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 190 200 190 180 200 190   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksi7
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,75 4,2
minimi 0,64 3,6
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,25
maksimi 1,8

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,26


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.