In English | Tekstin koko A- A+

Oulun Vesi

Talousveden käyttötarkkailun tulokset

Helmikuu 2017 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET,                             STM A 1352/2015
MÄÄRITYKSET yksikkö tutk. lkm/kk keskim. tutk. lkm/kk keskim. vaatimus suositus
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml 4 0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 1 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,70 12 0,69    
alumiini mg/l 1 <0,02 1 <0,02   <0,2
ammonium mg/l 12 0,075 13 0,072   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 0 8 0,1    
kloori, kokonais  mg/l 12 0,30 12 0,31    
kloori, vapaa mg/l 12 ei todettu 12 ei todettu    
kloridi mg/l 1 1,3 1 1,2   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,75 8 0,75    
kokonaiskovuus odH 8 4,2 8 4,2    
mangaani mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu   <0,05
nitriitti mg/l 1 ei todettu 1 ei todettu <0,10  
pH   12 8,4 12 8,3   6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,04 8 0,03   <0,2
sameus FTU 8 0,10 8 0,15   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 1 41 1 39   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 17,8 12 17,4   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,5 12 1,4   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  1 0,8 1 0,8   >1,5 (ohjeellinen)

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Helmikuu 2017  

 Haapalehto

Linnan- maa

 Mäntylä

Kontin-kangas

Myllytulli

Toppila Talousveden laatuvaatimukset
STM A 1352/2015
Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus suositus
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0 0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,045 0,068 0,054 <0,010 <0,010 0,083 <0,5  
rauta µg/l 20,3 34,9 18,0 26,9 27,7 22,4   <200
mangaani µg/l 6,1 9,8 8,8 13,3 11,1 9,3   <50
ammonium mg/l 0,027 0,017 0,020 0,037 0,039 0,026   <0,50
pH   8,5 8,4 8,4 8,4 8,5 8,4   6,5 - 9,5
sameus FTU <0,15 <0,15 0,17 <0,15 <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 180 170 170 180 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,85 4,8
minimi 0,70 3,9
maksimi 1,11 6,2


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,28
maksimi 0,36

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,09
minimi <0,05
maksimi 0,21


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,20
minimi <0,20
maksimi <0,20

(STM A 1352/2015) Laatuvaatimus 1,5 mg/l.