kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Huhtikuu 2023 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 SEKÄ MUUTOKSET 683/2017 JA 2/2023
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

4

0 4 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 8 0 8 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 4 ei havaittu 4 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  4 ei havaittu 4 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 8 0 8 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 12 0,71 12 0,70    
alumiini mg/l 1 0,03 1 0,03   <0,2
ammonium mg/l 14 0,06 14 0,07   <0,50
hiilidioksidi mg/l 8 <1 8 <1    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,31 14 0,31    
kloori, vapaa mg/l 14 ei todettu 14 ei todettu    
kloridi mg/l 4 1,4 4 1,4   <250
kokonaiskovuus mmol/l 8 0,71 8 0,71    
kokonaiskovuus odH 8 4,0 8 4,0    
mangaani mg/l 4 <0,02 4

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,04 1

<0,04

<0,10  
pH   12 8,4 12 8,4 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 8 0,05 8 0,04   <0,2
sameus FTU 9

0,12

9 0,17   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 4 36 4 36   <250
sähkönjohtavuus mS/m 12 16,4 12 16,3   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,7 14 1,6   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  4 <2 4 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  4 0,9 4 0,9   >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Huhtikuu 2023

 

 Linnanmaa

Myllyoja

Knuutilankangas

Kontinkangas

Mäntylä

Kirkkokangas

Talousveden laatuvaatimukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 sekä muutokset 683/2017 ja 2/2023

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml1 ei havaittu 1 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,015 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01

<0,01 <0,5  
rauta µg/l 41 44 37 30 27 30   <200
mangaani µg/l 9,5 12 11 12 12 7,6   <50
ammonium mg/l 0,044 0,051 0,043 0,059 0,062 0,051   <0,50
pH   8,1 8,1 8,1 8,1 7,1 8,3 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,16 0,21 0,16 0,18 <0,15 <0,15   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 170 170 170 160 160 160   <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,71 4,0
minimi 0,65 3,6
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,24
maksimi 0,44

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,13
minimi ei todettu
maksimi 0,28


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.