kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Elokuu 2022 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

5

0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 9 0 9 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 1 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 9 0 9 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,69 13 0,68    
alumiini mg/l 1 0,02 1 0,02   <0,2
ammonium mg/l 14 0,07 16 0,06   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 14 0,37 16 0,33    
kloori, vapaa mg/l 14 0,03 16 0,02    
kloridi mg/l 0   0     <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,66 9 0,66    
kokonaiskovuus odH 9 3,7 9 3,7    
mangaani mg/l 4 ei todettu 4

ei todettu

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,02 1

<0,02

<0,10  
pH   13 8,4 13 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 10 0,04 10 0,03   <0,2
sameus FTU 10

0,14

10 0,13   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l 0   0     <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 15,5 13 15,5   <250
TOC-arvo mg/l 14 1,2 14 1,3   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

  0   0     >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Elokuu 2022

 

 Linnanmaa

Koskela

Höyhtyä

Kontinkangas

Tuira

Rusko

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaatimus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml1 3 ei havaittu ei havaittu 1 ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l 0,045 0,028 0,023 <0,01

0,014

0,068 <0,5  
rauta µg/l 42 48 27 20 31 34   <200
mangaani µg/l 6,0 8,5 4,7 4,2 6,1 6,9   <50
ammonium mg/l <0,01 0,034 0,026 0,048 0,047 0,021   <0,50
pH   8,3 8,3 8,2 8,2 8,2 8,3 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,22 0,26 <0,15 0,21 0,15 0,18   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 150 150 150 150 150 150   <2 500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,82 4,6
minimi 0,66 3,7
maksimi 1,05 5,9


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,32
minimi 0,25
maksimi 0,43

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,12
minimi ei todettu
maksimi 0,28


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.