kanta-Oulu

Talousveden omavalvonnan tarkkailutulokset

Maaliskuu 2021 HINTAN TALOUSVESI KURKELANRANNAN TALOUSVESI TALOUSVEDEN LAATUVAATIMUKSET JA -TAVOITTEET, STM A 1352/2015 JA MUUTOS 683/2017
MÄÄRITYKSET yksikkö tutkimusten lukumäärä keskiarvo tutkimusten lukumäärä keskiarvo vaatimus tavoite
MIKROBIOLOGISET
enterokokit MPN/100ml

5

0 5 0 0  
Escherichia coli MPN/100ml 10 0 10 0 0  
kok.pesäkeluku +22oC pmy/1ml 5 ei havaittu 5 ei havaittu   ei epätavallisia muutoksia
kok.pesäkeluku +37oC pmy/1ml  5 ei havaittu 5 ei havaittu    
koliformiset bakteerit MPN/100 ml 10 0 10 0  
FYSIKAALIS-KEMIALLISET
alkaliteetti mmol/l 13 0,70 13 0,69    
alumiini mg/l 1 0,02 1 0,05   <0,2
ammonium mg/l 13 0,064 13 0,067   <0,50
hiilidioksidi mg/l 9 <1 9 <1    
kloori, kokonais  mg/l 13 0,29 13 0,29    
kloori, vapaa mg/l 13 ei todettu 13 ei todettu    
kloridi mg/l           <250
kokonaiskovuus mmol/l 9 0,82 9 0,79    
kokonaiskovuus odH 9 4,6 9 4,4    
mangaani mg/l 4 <0,02 4

<0,02

  <0,05
nitriitti mg/l 1 <0,05 1

<0,05

<0,10  
pH   13 8,3 13 8,3 <9,5 6,5 - 9,5
rauta mg/l 10 0,04 10 0,04   <0,2
sameus FTU 13

0,21

10 0,25   ei epätavallisia muutoksia
sulfaatti mg/l           <250
sähkönjohtavuus mS/m 13 19,1 13 18,3   <250
TOC-arvo mg/l 13 1,5 13 1,5   ei epätavallisia muutoksia
väriluku mg/lPt  5 <2 5 <2   ei epätavallisia muutoksia

syövyttävyys-

indeksi

            >1,5 (ohjeellinen)
 

Kanta-Oulun verkostoveden viranomaistarkkailun tulokset

Maaliskuu 2021

 

 Linnanmaa

Ritaharju

Raksila

Kontinkangas

Herukka

Iinatti

Talousveden laatuvaati-mukset ja -tavoitteet

STM A 1352/2015 ja muutos 683/2017

Määritykset yksikkö tulos tulos tulos tulos tulos tulos vaati- mus tavoite
Mikrobiologiset
E.coli mpn/100 ml 0 0 0 0 0

0

0  
kok.pesäkeluku
+22°C
pmy/1 ml ei havaittu 3 ei havaittu ei havaittu ei havaittu ei havaittu   *)
koliformiset
bakteerit
mpn/100 ml 0 0 0 0 0 0   0
Fysikaalis-kemialliset
nitriitti mg/l <0,01 <0,01 <0,01 <0,01

<0,01

0,021 <0,5  
rauta µg/l 46 49 43 37 38 27   <200
mangaani µg/l 11 14 18 18 15 18   <50
ammonium mg/l <0,01 0,049 0,055 0,060 0,057 0,044   <0,50
pH   8,4 8,3 8,5 8,4 8,5 8,4 <9,5  6,5 - 9,5
sameus FTU 0,20 0,25 0,22 0,28 0,21 0,20   **)
väri mgPt/l <5 <5 <5 <5 <5 <5   **)
haju (aistinvarainen)   hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton hajuton   **)
maku (aistinvarainen)  

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa

ei huomau-tettavaa ei huomau-tettavaa   **)
sähkönjohtavuus µS/cm 190 190 180 180 190 180   <2500

 *) ei epätavallisia muutoksia
**) käyttäjien hyväksyttävissä eikä epätavallisia muutoksia

Talousveden keskimääräinen kokonaiskovuus

  mmol/l °dH
keskiarvo 0,79 4,4
minimi 0,68 3,8
maksimi 1,04 5,8


Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus laitoksilta lähtevissä vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,31
minimi 0,23
maksimi 0,40

Talousveden keskimääräinen klooripitoisuus verkoston äärialueiden vesissä

  mg/l
keskiarvo 0,11
minimi ei todettu
maksimi 0,27


Talousveden keskimääräinen fluoridipitoisuus

  mg/l
keskiarvo <0,10
minimi <0,10
maksimi <0,10

(STM A 1352/2015, muutos 683/2017) Laatuvaatimuksen enimmäisarvo 1,5 mg/l.