Usein kysytyt kysymykset

Yleistä vesihuollosta kysyttyä

Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi, voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluumme, p. 08 558 43800.

Mitä on verkostovesi, onko siinä pohjavettä?

Kanta-Oulussa verkostovesi valmistetaan Oulujoen vedestä eli pintavedestä. Kurkelanrannan veden joukkoon lisätään loppuvaiheessa pieni määrä, 2-3 %, Hangaskankaan alkaloitua pohjavettä ja näin ollen pääsääntöisesti joen eteläpuoleisella alueella on verkostoveden joukossa pieni määrä alkaloitua pohjavettä.

Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin, Ylikiimingin ja Yli-Iin alueilla vesi on pohjavettä.

Talousveden puhdistus ja laatu

Veden kovuus ja pH

Veden kovuus

Veden kovuus kuvaa veden sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojenmäärää. Vesilähteiden ja määperän vaihtelevuuden vuoksi veden kovuus vaihtelee Oulun alueella. 

Kanta-Oulussa vesi on pehmeää. Pohjavesialueilla vesi on hyvin pehmeää, paitsi Oulunsalossa, jossa vesi on keskikovaa.

pH

Laatusuositusten mukaan pH saa vaihdella välillä 6,5 – 9,5. Oulun Veden tuottaman veden pH vaihtelee 7,0-8,3 pH:n välillä.

Veden kovuus ja pH alueittain

Alue

pH

Kovuus

Kovuus a)

Luokitus

 

 

[mmol/l]

[odH]

 

Oulu

8,6

0,77

4,3

Pehmeä

Oulunsalo

7.8

1,26

7,1

Keskikova

Haukipudas

7.4

0,48

2,7

Pehmeä

Kiiminki

7.2

0,58

3,3

Pehmeä

Ylikiiminki

7.0

0,38

2,1

Hyvin pehmeä

Yli-Ii

7.4

0,34

1,9

Hyvin pehmeä

 

Lisätäänkö veteen fluoria?

Oulun verkostoveteen ei lisätä fluoria. Fluoria ei lisätä verkostoveteen enää missään Suomessa.

Vedessä on ruskeaa tai vihreää väriä tai samentumaa

Vesijohtoverkoston korjaustyöt, paineiskut tai runsas vedenotto saattavat aiheuttaa sakkauman irtoamisen putkiston sisäpinnoilta. Tämä sakkauma voi värjätä veden rusehtavan sameaksi.

Veden rusehtava sameus poistuu yleensä kohtalaisen nopeasti juoksuttamalla vettä hanasta tai seinävesipostista. Mikäli sakkeuma ei höviä vedestä kohtuullisessa ajassa, olkaa yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun, p. 08 558 43800

Jos kiinteistön vesijohdosta tulee vihreää vettä, kyseessä on yleensä lämpimän käyttöveden lämmönvaihtimen vuoto. Kaukolämpöverkossa kulkeva kaukolämpövesi pääsee tuolloin sekoittumaan lämmönvaihtimessa talousveteen. Vihreää väriainetta käytetään kaukolämpövedessä nimenomaan ilmaisemaan mahdollisia vuotoja. Kylmään käyttöveteen kaukolämpövesi ei normaalisti pääse lämmönvaihtimesta, eikä väriaine sellaisenaan ole vaarallista. Koska kaukolämpövesi on kuitenkin kiertänyt putkistossa pitkään, ei sitä ole syytä käyttää, ja vika tulee korjata pikimmiten.

Vesi on pahanmakuista tai -hajuista

Ensiksi on hyvä tarkistaa häiriökartta, joss aviestimme kunnossapitotöistä ja muista mahdollisista häiriöistä vedenjakeluissa. Voit myös juoksuttaa vettä jonkin aikaa, jolloin veden laatu yleensä palautuu normaaliksi.

Jos vesi ei palaudu normaaliksi eikä nettisivuillamme ole häiriötiedotetta, voit ottaa yhteyttä talousveden viranomaisvalvonnasta vastaaviin Oulun seudun ympäristötoimen terveystarkastajiinTerveystarkastajat arvioivat, onko vesi syytä tutkia laboratoriossa ja tulevat tarvittaessa ottamaan vesinäytteen. Näyte on asiakkaalle maksuton.

Mikäli haluat tilata itsellesi vesitutkimuksen omasta mielenkiinnostasi esimerkiksi kaivoosi, vesinäytteen voi viedä maksullisia tutkimuksia tekeviin laboratorioihin. 

Maksullisia tutkimuksia tekeviä laboratorioita ovat Oulussa esim.:

ScanLab Oy, Tutkijantie 4F, 90590 Oulun, sisäänkäynti sisäpihan puolelta

Laboratorio tekee laajasti mikrobiologisia vesianalyysejä ja suppeasti fysikaalis-kemiallisia vesianalyysejä, laboratorio tutkii myös uimavesien laatua. Ennen näytteenottoa ja näytteenvientiä tulee olla yhteydessä näytteiden vastaanottoon, puh. 044-703 6755.

Nablabs Oy, Nuottasaarentie 17, Ovi 302, 90400 Oulu

Laboratorio tekee laajasti mm. mikrobiologisia- ja fysikaalis-kemiallisia -analyysejä sekä liuottimien analysointeja

HUOM! Steriilit näytteenottoastiat ja -pullot on syytä hakea laboratoriosta. Näytteitä ei suositella otettaviksi omiin pulloihin tai astioihin saastumisriskin vuoksi.

Vettä ei tule

Ensiksi on hyvä tarkistaa häiriökartta, jossa viestimme kunnossapitotöistä ja muista mahdollisista häiriöistä vedenjakeluissa. Mikäli tiedotetta ei ole, ole yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan vastaavalle putkimestarille tai verkostoinsinöörille. Yhteystietosivulla on näkyvissä päivystysnumerot, joihin otetaan yhteyttä työajan ulkopuolella.

Lämmintä vettä ei tule

Oulun Vesi toimittaa vain kylmää vettä. 
Jos kiinteistö kuuluu kaukolämmön piiriin, ota yhteyttä Oulun Energian Kaukolämmön vikailmoitukseen:

08 5584 3425 (ma-pe klo 8-16) 08 528 8200 (muina aikoina).

Jos asut taloyhtiössä, ole yhteydessä kiinteistönhoitajaan tai isännöitsijään.

Jos kiinteistö ei kuulu kaukolämpöön, yhteys otetaan asiantuntevaan LVI-liikkeeseen. Taloyhtiöissä otetaan yhteyttä kiinteistönhoitajaan tai isännöitsijään.

Vesivuodot

Ota yhteyttä vastaavaan putkimestariin tai verkostoinsinööriin, joiden puhelinnumerot näet yhteystietosivulta.  

Vesimittari on rikki, vuotaa tai veden paine on heikko

Yhteys Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan vastaavalle putkimestarille tai verkostoinsinöörille.

Vesimittarin tilaus (uudisrakennukset)

Vesimittari voidaan tilata Oulun Veden asiakaspalvelusta kohteeseen, johon liittymis- ja käyttösopimus Oulun Veden kanssa on tehty. Vesimittarin asentamisesta peritään palveluhinnaston mukainen maksu. Erityistapauksissa (esim. hankala paikka) asennus tehdään tuntiveloitushinnoilla.

Pohjavesipostista ei tule vettä, sille on tehty ilkivaltaa tai se on muuten rikkoutunut

Ole yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan suoraan vastaavalle putkimestarille tai verkostoinsinöörille. P. 08 558 43800

Pohjavesipostien sijainti

Pohjavesipostien sijainnit löytyvät pohjavesipostisivulta. Sivulla on linkki karttaan, josta löydät lähimmän pohjavesipostin. Pohjavesipostiin nro 2 tulee Kiimingin pohjavesi ja pohjavesipostiin nro 3 tulee Haukiputaan pohjavesi. Muihin tulee Pikkaralassa sijaitsevan Hangaskankaan pohjavesialueen pohjavettä.

Viemäriverkostot

Viemäri ei vedä, lattiakaivoista kuuluu pulputusta

Vika voi johtua joko talojohdosta tai Oulun Veden runkoviemärissä olevasta tukkeutumasta. Mikäli on syytä epäillä vikaa Oulun Veden runkojohdossa, on otettava yhteys vastaavaan putkimestariin, joiden puhelinnumerot löydät yhteystiedot-sivuilta. 

Viemäriverkoston tarkastuskaivosta purkautuu pahaa hajua

Vika voi johtua Oulun Veden runkoviemärissä olevasta tukkeutumasta. Ota yhteyttä vastaavaan putkimestariin tai verkostoinsinööriin, joiden puhelinnumerot löydät yhteystiedot-sivuilta. 

Allas tai wc-pönttö on tukossa tai vuotaa

Kyseessä on kiinteistön oma vesikaluste, jonka korjauksista ja huolloista vastaa kiinteistön omistaja tai taloyhtiö. Tarvittaessa yhteyden voi ottaa asiantuntevaan LVI-liikkeeseen tai jätehuoltoyritykseen. Taloyhtiöissä ole yhteydessä omaan kiinteistönhuoltoyritykseesi tai isännöitsijääsi.

Kaivon tyhjennys

Jätehuoltoyritykset ja muut yksityiset yrittäjät tai urakoitsijat tekevät saostus- ja umpikaivojen tyhjennyksiä. Oulun Veden asiakaspalvelussa on luettelo Oulussa tai Oulun seudulla toimivista yrittäjistä. Asiakaspalvelu: p. 08 558 43800.

Sakokaivolietteen vastaanotto, lupa-asia

Sakokaivolietteen toimittajalla tulee olla Oulun Veden myöntämä lupa (johtajan päätös). Asiassa voi olla yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun tai käyttöpäällikköön.

Liittymissopimukset ja vesilaskutus

Liittymissopimuksen tekeminen

Voit tilata liittymissopimuksen sähköisesti. Mikäli haluat kysellä asiasta lisää, ole yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun, puh. p. 08 558 43800.

Liittymän hinta uudisrakennuksissa

Maksun määräytymisperusteena on kaavanmukainen rakennusoikeus. Omakotitalot jaetaan kahteen tasataksaluokkaan.

 

asemakaavan mukainen kokonaisrakennusoikeus (k-m2)

maksu (€)   

tasataksa 1

   < 250             

2 770

tasataksa 2

> 250 … < 500

4 410


Asemakaava-alueen ulkopuolella omakotitalon liittymismaksu määräytyy rakennusten
kokonaiskerrosalan mukaan seuraavasti:

 

kokonaiskerrosala 

liittymismaksu, vesi (€)

liittymismaksu, jätevesi (€)

<250 k-m²

2 770

2 770

> 250 k-m²…≤ 400 k-m²

3 900

3 900

> 400 k-m²…≤ 500 k-m²

4 410

4 410

> 500 k-m²

liittymismaksu soveltamisohjeen mukaan, vähintään 4410 € vesi ja 4410 € jätevesi

Rakennusaikainen vesi laskutetaan ensimmäisen vesilaskun yhteydessä. (40,00 €, sis. alv)

Lisätietoja: Oulun Veden asiakaspalvelu, puh. p. 08 558 43800.

Ohjeita rakennusaikaisen veden saamiseksi, liittämisasiaa

Ole yhteydessä Oulun Veden asiakaspalveluun, joka ohjaa asiakkaan vastaavalle putkimestarille. puh. p. 08 558 43800.

Lähtötiedot, kartat ja liittymiskohtalausunnot

Kotisivuiltamme voi tilata liitoslausunnon ja karttaotteita:

Liitoslausunnon tilaus

Karttaotteen tilaus

Mitä liittymismaksuun kuuluu?

Liittymismaksu on kiinteistökohtainen maksu, joka sisältää oikeuden liittyä yleiseen vesijohto- ja/tai viemäriverkkoon. Mikäli alueella on sadevesiviemäriverkosto (hulevesiviemäriverkosto), niin tontille tulee rakentaa myös sadevesiliittymä. Liittymä on jakelujohdosta tontin rajalle ulottuva tonttijohdon osuus,eikä siitä peritä liittymismaksun ja vesimittarin asennusmaksun lisäksi muita kustannuksia.

Tuleeko liittymismaksua jos vanha rakennus puretaan ja paikalle rakennetaan uusi rakennus?

Kyse on uudisrakentamiseen verrattavasta rakentamisesta, jota liittymismaksu koskee riippumatta siitä uusitaanko tonttijohtoja. Tällöin:

·         rakentajan on haettava uusi rakennuslupa

·         rakentaja tekee uuden liittymissopimuksen Oulun Veden kanssa

·         rakentaja saa uuden kulutuspaikkanumeron, jos vanha mittari on poistettu

Vesiliittymän arvo kiinteistökauppaa varten

Tiedon saa Oulun Veden asiakaspalvelusta, puh. p. 08 558 43800.

Mittarilukemat, eräpäivän siirto, tilinumeron ilmoittaminen palautusta varten, osoitteenmuutokset

Mittarilukemat ilmoitetaan ensisijaisesti sähköisesti online-palvelussa, palauttamalla lukemakortti postissa tai puhelimitse tai faksilla Oulun Veden vesilaskutukseen tai asiakaspalveluun. Osoitteenmuutokset ilmoitetaan Oulun Veden vesilaskutukseen tai asiakaspalveluun. 

Eräpäivän siirto ja tilinumeroiden ilmoittaminen palautusta varten: Monetra Oy puh. 044 703 0731.

Mihin ilmoitan vesimittarin lukeman, kun muutan kerros- tai rivitalosta?

Kerros- tai rivitalosta muutettaessa vesimittarin lukema ilmoitetaan yhtiön isännöitsijälle tai muulle taloyhtiön asioita hoitavalle henkilölle, esimerkiksi hallituksen puheenjohtajalle.

Oulun Vesi laskuttaa kerros- ja rivitaloja vain päävesimittarin mukaan. Huoneistokohtaiset vesimittarit ovat taloyhtiön omia jälkimittareita, ja taloyhtiö lukee ja tarkistaa ne. 

Veden hinta, onko tulossa muutoksia?

Ajantasaiset hintatiedot löytyvät Oulun Veden nettisivuilta. Oulun Veden asiakaspalvelussa osataan kertoa tiedossa olevista hintamuutoksista, puh. p. 08 558 43800.

Näin luet vesilaskua

Vesilaskun lukuohje (pdf-tiedosto, 1 Mt)

Muita kysymyksiä

Tutustumiskäynneistä (puhdistamot) sopiminen

Tutustumiskäynneistä puhdistamoille sovitaan Oulun Veden käyttöpäällikön tai vastaavien käyttömestareiden kanssa. Asiakaspalvelu ohjaa asiakkaan oikealla henkilölle.

Opiskelijoiden kesätyöpaikat

Oulun Vedellä on joka vuosi useita kesätyöntekijöitä, ja kesätöitä on tarjolla eri laitoksissa ja toimipisteissä. Kesätyöpaikat tulevat hakuun Kuntarekryyn, ja niistä on yleensä uutinen Oulun Veden etusivun uutisissa. Kesätyöasioissa kannattaa soittaa asiakaspalveluumme, jossa osataan ohjata sinut oikealle henkilölle, puh. 08 558 43800.

Minne Oulussa voi tyhjentää asuntoauton wc:n (septitankki)?

Asuntoautojen- ja vaunujen septitankkien tyhjennyspaikkoja on seuraavasti:

·         Nallikarin leirintäalue, Oulu, maksua vastaan
·         Ouluntullin huoltoasema, Kempele, maksua vastaan
·         Shell Zeppelin, Kempele
·         ABC-Tupos huoltamo, Liminka, 0,20 € oven avaus septitankin tyhjennyspisteeseen
·         Shell, Liminka

 Pyöräilijä Nallikarin uimarannalla