Verkoston ylläpito

Verkostojen ylläpidossa toiminta toteutettiin edellisen vuoden tapaan henkilöstön hajauttamisella eri toimipisteisiin koronapandemian vuoksi. Vesijohtovuotojen määrä nousi edellisestä vuodesta 79 kappaleeseen, mutta vastaavasti viemäritukosten määrä pieneni hiukan 122 kappaleeseen.


Vesijohtovuotojen kasvu ei kuitenkaan näkynyt vesijohtoverkoston vuotovesiprosentissa, joka painui noin koko toiminta-alueella noin 10 prosenttiin. Alueellisia eroja jakelualueiden välillä toki on sekä tukosten määrissä että vuotovesiprosentissa.


Puolivälinkankaan vesitorni


Puolivälinkankaan vesitornin alkuperäinen hissi uusittiin kokonaan ja tornilla teetettiin kuntotutkimukseen perustuva rakennekartoitus. Kartoituksessa havaittiin, että säälle alttiissa betonirakenteissa esiintyy pintaterästen korroosiota ja halkeilua. Kartoitus käynnisti konsulttityönä tehtävän saneeraussuunnittelun, jossa suunnitellaan myös vesikatteiden sekä katolla olevien kulkutasojen uusiminen.


Parannuksia varautumiseen


Vedenjakelun parantamiseksi hankittiin Oulun Vedelle 10 m3 konttivesisäiliö, jota voidaan käyttää jakelusäiliönä tai tarvittaessa käyttää kiinteistön paineelliseen vedenjakeluun. Säiliö on liikuteltavissa kuorma-autolla ja lämmityksellä varustettua säiliötä voidaan käyttää myös talvella. Viemäriverkoston ongelmia ja korjauksia varten hankittiin pakettiautolla siirrettävä peräkärryalustainen viemäriohipumppauskalusto. Ohipumppauskalusto on nopea tuoda paikalle ja korjaustyöt voidaan aloittaa välittömästi.


Smart Water -hankkeet viemäriverkostossa


Oulun Vesi oli mukana Smart Water -hankkeessa, jossa tutkittiin yritysten ja Oulun yliopiston kanssa erilaisia älykkäitä ratkaisuja viemäriverkostoon. Hankkeen tiimoilta tehtiin jätevesipumppaamoilla vuoden ajan jätevedenlämpötilaseurantaa 60 pumppaamolla. Yhdessä pumppaamossa suoritettiin lisäksi vedenlaadun seurantaa ja otettiin myös isotooppinäytteitä. Tutkimuksilla pyritään havaitsemaan mm. sadevedenmäärää jätevesiviemäristössä. Näiden lisäksi kerättiin tietoa pinnankorkeudenmittaukseen perustuvan virtuaalivirtausmittauksen kehittämiseksi viettoviemäristössä. Kaijonharjussa sijaitsevalle Smart Water alueelle ja Yli-Iihin valmisteltiin Neuroflux pumppaamojen seurantajärjestelmän käyttöönottoa. Järjestelmällä voidaan havaita viemäriverkostoon johtuvia sadanta- ja vajovesiä sadantatietojen sekä pumppaamon pumppaustietojen perusteella.
Viemäriverkon vuotovesitutkimukset


Viemäreiden vuotovesiselvitysten täydentämiseksi testasimme Zoom-kameran käyttöä viemäriverkoston kunnon selvittämisessä. Zoom-kamera on seulontatutkimusmenetelmä, jolla saadaan selville viemärin toiminnallinen ja rakenteellinen kunto ilman linjan puhdistusta etukäteen. Samassa yhteydessä viemärikaivojen kunto selvitettiin kameratekniikalla. Tutkimuksen tulokset siirrettiin viemäriverkoston kuntotiedoksi verkkotietojärjestelmään.
Kesällä selvitettiin viettoviemärin virtausmittauksilla yksittäisten alueiden viemäriin johdettuja vesimääriä ja korjattiin edellisenä kesänä vuotovesitutkimuksissa havaittuja pistemäisiä lähteitä. Usean vuoden aikana tehtyjen vuotovesitutkimusten ja niiden perusteella tehtyjen korjausten perusteella Oulun Veden kokonaisvuotovesimäärä on laskenut tasaisesti.

 

Vesijohtoverkoston vuotovesiselvitykset


Vesijohtoverkoston hallintaan ja vuotojen havaitsemiseksi asennettiin vesijohtoverkostoon useita virtausmittauskaivoja. Virtausmittauskaivojen lisäämisellä valmisteltiin alueellisten vuotovesiseurantajärjestelmän käyttöönottoa. Haukiputaalla suoritettiin alueellisia vuotovesikuunteluja muoviputkiverkostossa pienten vuotojen löytämiseksi.


Jätevesipumppaamot


Vuoden 2021 aikana saatiin kokonaisuudessaan valmiiksi eri alueiden liittäminen Cromi-valvomojärjestelmään, kun Yli-Iin pumppaamot liitettiin kaukovalvontaan. Myös uusien pumppaamoiden rakentamisen osalta vuosi oli vilkas. Vuonna 2021 otettiin käyttöön yhteensä 7 kpl uusia jätevesi- ja sadevesipumppaamoita.
Huhtikuussa 2021 tapahtui poikkeuksellinen pumppaamon sortuminen Oulunsalossa Tetriläntiellä. Sortumisen seurauksena jätevedet jouduttiin ohipumppaamaan puolen vuoden ajan. Uuden pumppaamon paikkaa päätettiin muuttaa hieman tulevan Lentokentäntien leventämisen seurauksena ja pumppaamon materiaaliksi valittiin nykyisin vähemmän käytetty betoni. Uuden pumppaamon käyttöönotto tapahtui lokakuun loppupuolella.


Hollihaka hajunpoistolaitteiston suunnittelu


Hollihaan pumppaamon läheisyyteen kaavaillun asuinkerrostalon kaavoitusprosessin johdosta pumppaamolle laadittiin hajunpoistolaitteistosuunnitelma. Pumppaamon allastilat osastoidaan ja jätevedestä vapautuva ilma käsitellään kahdennetuilla aktiivihiilisuodattimilla. Vaikka viemärihajua voidaan vähentää erilaisten teknisten laitteistojen avulla, niin jätevedenpumppaamoiden läheisyydessä voi esiintyä ajoittaista jätevedenhajuhaittaa pumppaamon huolto-, saneeraus- ja ongelmatilanteiden johdosta.