Määräykset ja ohjeet

Tälle sivulle ja alisivuille on koottu rakentamista koskevia määräyksiä ja ohjeita. Lisää ohjeita luvan hakemiseen sekä lupakohtaisia ohjeita ja määräyksiä löydät myös Rakentamisen luvat -sivuilta kyseisten lupien kohdalta. 

Muita ohjeita ja määräyksiä rakentamiseen

Asbesti ja muut haitta-aineet

Asunnossa tapahtuva majoitus

Hirsirakennusten uudelleenkäyttö

Hulevedet

Korjauskortisto - ohjeita korjaamiseen

Lumenläjitys

Lumitilan mitoitus

Maalämpö

Muraali

Pelastustieohje

Purkaminen, mm. pölyn ja lietteen hallinta

Työmaavesien hallinta

Ulkomainonnan sijoittamisperiaatteet -ohje

Vanhat rakentamismääräykset

Vihertehokkuus

Väestönsuojat, ohjeet S1 ja S2-luokan väestönsuojien suunnittelijoille

Rakentamisen keskeiset lait ja määräykset

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Maankäyttö- ja rakennuslaki on tärkein maankäyttöä, rakentamista ja korjaamista koskeva säädös. Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritellään rakentamista koskevat yleiset edellytykset, olennaiset tekniset vaatimukset sekä rakentamisen lupamenettely ja viranomaisvalvonta.

Tutustu maankäyttö- ja rakennuslakiin (finlex.fi)

Maankäyttö- ja rakennusasetus

Lain lisäksi yksityiskohtaisemmin rakentamista säätelee maankäyttö- ja rakennusasetus.

Tutustu maankäyttö- ja rakennusasetukseen (finlex.fi)

Rakentamismääräykset

Tarkemmat rakentamista koskevat säännökset ja ohjeet on koottu Suomen rakentamismääräyskokoelmaan.

Tutustu rakentamismääräyksiin (ympäristöministeriö)

Rakentamisen yhteiset käytännöt

Oulu noudattaa rakennusalan yhteisiä TopTen-käytäntöjä, joiden tarkoituksena on yhtenäistää rakentamista ja lupakäytäntöjä Suomessa.

Katso kuntien yhteiset rakentamiskäytännöt (toptenrava.fi)