Muut luvat

Muita rakennusvalvonnan myöntämiä lupia on kuvattu tässä valikossa. Yleistietoa luvista, niiden hakemisesta ja hinnoista saat Rakentamisen luvat -sivulta.

Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen

Rakennuksen tai sen osan purkaminen

Tonttiliittymä tai sen muutos (ei kaivulupa)

Kaupunkikuvajärjestely

Aloittamisoikeus

Säilytys- ja varastointialue