Energiatehokkuus

Rakennusten energiatehokkuudella on merkittävä vaikutus koko rakennetun ympäristömme energiankulutukseen. Lähes 40 % käytetystä energiasta kuluu rakennuksissa. Rakentamisen määräyksissä annetaan vaatimustaso kulutukselle ja menetelmille, joilla se esitetään rakennuslupahakemuksen yhteydessä. 

Energiaselvitys

Energiatodistus

Rakenteellinen energiatehokkuus

Rakennuksen ilmanpitävyys eli tiiveys

Energiatehokkuus korjausrakentamisessa