Asuntosuunnittelu

Asuinker­ros­talojen suunnittelun ja mitoituksen käytännöt ja suositukset

Asunnossa tapahtuva majoitustoiminta

Hyvin suunniteltu pientalo -ohje

Paarien käytön huomiointi asuinrakennuksen mitoituksessa 1.1.2023 alkaen

Pelastustieohje