Maisematyöluvat

Yleistietoa luvista, niiden hakemisesta ja hinnoista saat Rakentamisen luvat -sivulta.

Maisematyöluvat

Puiden kaataminen tontilla

Metsän hakkuu

Maatyöt: tontin täyttäminen, louhiminen, kaivaminen ja paalutus