Rakennetun ympäristön valvonta

Yksi rakennusvalvonnan tehtävistä on suorittaa rakennetun ympäristön jatkuvaa valvontaa ja valvoa mm. sen siisteyttä ja turvallisuutta. Jatkuvaa valvontaa tehdään nimensä mukaisesti jatkuvasti esimerkiksi katselmuksilla liikuttaessa. Tarvittaessa rakennusvalvonta huomauttaa alueen haltijaa huolehtimaan mahdolliset epäsiisteydet tai turvallisuuspuutteet kuntoon.

Osa jatkuvaa valvontaa ovat myös kuntalaisten tekemät toimenpidepyynnöt ja ilmiannot huomaamistaan epäkohdista. Palautetta voi antaa olemalla yhteydessä rakennusvalvontaan.

Toimenpidepyyntö tai ilmianto rakennusvalvonnalle

Tunnista tonttisi rajat