Aluevastaavat ja koulukirjasto-opettajat

Koulukirjastot ovat myös järjestäytyneet aluemallin mukaisesti. Jokaisella alueella toimii opettaja koulukirjaston aluevastaavana ja koulukirjasto-opettajien yhteyshenkilönä.

Koulukirjaston aluevastaavien yhteystiedot löytyvät Kirjastoreitti-sivuston Info-sivulta.

 

Koulukirjasto-opettajat

Koulukirjaston toiminnasta vastaa koulun kirjasto-opettaja oman opetustyön ohella. Osassa kouluja koulukirjasto-opettajan tukena toimii kirjastotiimi.

Koulukirjasto-opettaja vastaa aineiston valinnasta yhdessä koulun muiden opettajien kanssa. Opettajat myös vastaavat koulukirjaston hoidosta, hyllyttämisestä, palautuksista ja aineiston karhuamisesta.

Koulukirjasto-opettajat informoivat koulun opettajia koulukirjastoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. He usein myös järjestävät koulukirjaston käytön opastuksen uusille koululaisille.

Lisäksi on yhteistyö kaupunginkirjaston kanssa ja tiedon välittäminen koululle.


Koulukirjaston aluetapaamiset

Koulukirjaston aluvastaavat kutsuvat alueensa koulukirjasto-opettajat tapaamiseen kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Tapaamisessa on mukana myös lähikirjastojen väkeä.

Aluetapaamisissa informoidaan tulevista koulutuksista ja käsitellään yhteisiä asioita. Kokousten tavoitteena on kehittää yhteisiä toimintatapoja ja -malleja koulukirjastoille. Kokoukset ovat myös hyviä tilaisuuksia tutustua muihin koulukirjasto-opettajiin ja kirjastojen työntekijöihin sekä vaihtaa kokemuksia ja saada vinkkejä omaan koulukirjastoon ja omaan työhön.