Kirjastoreitti & Lukumetka

Oulussa tehdään yhdessä

Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoa yhdessä. Varsinaisia yhteistyösopimuksia toimijoiden välillä ei ole. Kirjastoyhteistyö on mukana varhaiskasvatussuunnitelmassa, esiopetussuunnitelmassa, perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä lukion opetussuunnitelmassa. Kaikki opetussuunnitelmat löytyvät Oulun kaupungin OPS-sivustolta. Oulun kaupunginkirjasto on mukana myös STEAM in Oulu -verkostossa

Lukumetka on Oulun kaupunginkirjaston, neuvolapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteistyötä.

Kirjastoreitti on Oulun kirjastojen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä ja se kuljettaa lapset kirjastoon vähintään neljä kertaa perusopetuksen aikana. Kirjastoreitissä on lähiopetuksena järjestettäviä tuokioita ja itseopiskeluun soveltuvia oppimiskokonaisuuksia. Kirjastoreitti edistää lasten ja nuorten monilukutaitoa, monipuolisia tiedonhankintataitoja sekä innostaa lukemaan. Kirjastoreitti ja lukutaitotyö kuuluvat kaikille kouluille ja ryhmille. Myös moninaiset oppijat huomioidaan.

Ohjattujen ryhmäkäyntien lisäksi Kirjastoreitti-sivuilta löytyy runsaasti materiaalia lukutaitotyön tueksi.