Kirjastoreitti ja Lukumetka

Oulussa tehdään yhdessä

Oulun sivistys- ja kulttuuripalveluissa edistetään lasten ja nuorten monilukutaitoa yhdessä. Varsinaisia yhteistyösopimuksia toimijoiden välillä ei ole. Kirjastoyhteistyö on mukana varhaiskasvatussuunnitelmassa, esiopetussuunnitelmassa, perusopetuksen opetussuunnitelmassa sekä lukion opetussuunnitelmassa. Kaikki opetussuunnitelmat löytyvät Oulun kaupungin OPS-sivustolta. Oulun kaupunginkirjasto on mukana myös STEAM in Oulu -verkostossa

Lukumetka on Oulun kaupunginkirjaston, neuvolapalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteistyötä. Kirjastoreitti on Oulun kirjastojen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyötä.