Asiaa lukemisen tärkeydestä

Lukemisen tärkeydestä alle kouluikäisten vanhemmille

Video on toteutettu Lukuliikkeen Verkostosta voimaa lukutaitoon -hankkeessa etelä-Pohjanmaalla. Videota voi näyttää esimerkiksi vanhempainilloissa.

Lukemisen tärkeydestä peruskouluikäisten vanhemmille

Video on toteutettu Lukuliikkeen Verkostosta voimaa lukutaitoon -hankkeessa etelä-Pohjanmaalla. Videota voi näyttää esimerkiksi vanhempainilloissa.

Iloa ja taitoa lukemalla - lapsen lukuharrastuksen tukeminen

Videon on toteuttanut Muhoksen kirjasto