Oulun koulukirjasto

Koulukirjasto on linkki koulun ja kirjaston välillä

Oulun koulukirjasto on Oulun opetuksen ja koulujen toimintaa. Yhteistyö Oulun kaupunginkirjaston kanssa on tiivistä.

Oulun kaupungin jokaisessa perusasteen koulussa on koulukirjasto tai koulun yhteydessä toimiva kaupunginkirjaston toimipiste. Koulukirjastojen tavoitteena on innostaa oppilaita lukemaan sekä opettaa hakemaan, arvioimaan ja esittämään tietoa. Koulukirjaston lainaussäännöt ovat pitkälti samanlaiset kuin kaupunginkirjaston säännöt.

Oulun koulukirjastojen toimintaa ohjaa Oulun kaupungin kirjastoyhteistyön ohjausryhmä. Koulukirjaston henkilökuntaan kuuluu yksi informaatikko.

Koulukir­jaston kokoelmat, lainaussäännöt ja koulukirjaston hoito 

Koulukirjastoissa olevat kirjat ja lehdet on tarkoitettu ensisijaisesti koulun oppilaita ja henkilökuntaa varten. Koulukirjasto on aina koulunsa näköinen. Aineistoa hankitaan opetussuunnitelman sisällöt ja opettajien tarpeet huomioiden. Aineiston valinnasta päättää koulu. 

Koulukirjastojen aineisto on tallennettu OUTI-verkkokirjastoon.  Tietokannasta koulut näkevät sekä oman että muiden koulukirjastojen ja Outi-kirjastojen aineistot. Oulun koulukirjastoissa on käytössä yhteinen kirjastokortti Oulun kaupunginkirjaston kanssa. 

Koulukirjasto-opettaja vastaa aineiston valinnasta ja hankinnasta, koulukirjaston hoidosta, hyllyttämisestä, palautuksista ja aineiston karhuamisesta. He usein myös järjestävät koulukirjaston käytön opastuksen uusille koululaisille. Koulukirjaston hoidosta vastaavalla opettajalla voi olla apunaan mm. kirjaston järjestelytehtävissä oppilaita ns. kirjastoluotseja tai kirjastoagentteja. 

Koulukirjasto-opettajat toimivat myös yhdyshenkilön koulun ja kirjaston välillä. He informoivat koulun opettajia koulukirjastoon liittyvistä ajankohtaisista asioista.  

Oulun koulukirjaston logo