Kirjallisuusdiplomin Roll upit

Alakoulun ja yläkoulun diplomeista on omat rollupit. Varaukset Akkunan varauskalenterin kautta. Kirjastojen käyttöön esim. koulujen tilaisuuksissa.

 

Julisteet ja esitteet

Kirjallisuusdiplomin esite
 

Alakoulun mainosjuliste A4

Alakoulun mainosjuliste A3


Yläkoulun mainosjuliste A4

Yläkoulun mainosjuliste A3


Lukion mainosjuliste