Koulukirjaston lainaussäännöt

Lainaamiseen tarvitaan Outi-kirjastokortti, jonka saa mistä tahansa OUTI-kirjastojen toimipisteestä. Alle 15-vuotiaalla täytyy olla huoltajan kirjallinen suostumus kirjastokortin hankkimiseen. Ensimmäisen kortin saa maksutta. Kirjastokortin lainausoikeus on voimassa viisi vuotta. Lainausoikeuden loppuessa ota yhteys lähikirjastoon joko käymällä tai soittamalla kirjastoon.  Asiakkaan yhteystiedot tarkistaan kirjastokortista ja kortti aktivoidaan uudestaan.  Puutteelliset asiakastiedot voivat myös aiheuttaa lainauskiellon.

 

Asiakkaan vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta.  Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä heti johonkin OUTI-kirjastoon (ei koulukirjastoon). Kadonnut kortti laitetaan käyttökieltoon, jonka voi purkaa todistamalla henkilöllisyytensä kirjastossa. Asiakas voi hankkia myös uuden kirjastokortin, jolloin vanha asiakastunnus mitätöityy. Uusi kortti maksaa 2€.

 

Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen

Koulukirjaston aineistoa ei voi varata, mutta lainan voi uusia. Koulukirjastoissa on käytössä lainausautomaatit. Lainaamisessa ei tarvita PIN-koodia. 

 

Myöhästyminen

Koulukirjaston aineistosta ei lähetetä automaattisesti palautuskehotuksia tai peritä myöhästymismaksuja. Koulukirjasto-opettajat pyytävät suullisesti tai kirjallisesti palauttamaan lainat.

 

Aineiston korvaaminen

Mikäli alaikäinen asiakas turmelee tai jättää palauttamatta koulukirjaston aineistoa, hänen huoltajansa on korvattava se joko ensisijaisesti hankkimalla uuden kappaleen tilalle tai maksamalla koulun määräämän hinnan.

 

Tietosuoja

Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja käytetään ainoastaan lainauksen valvontaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa OUTI-kirjastossa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannassa.

 

Maksut

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta ei peritä myöhästymismaksua.

 

Tulostettava koulukirjaston säännöt (pdf)

Oppimateriaalipalveluiden aineiston lainaus

  • Puhelin Helena Valtakorpi cell 044 703 9048
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.