Koulukirjaston lainaussäännöt

Lainaamiseen tarvitaan Outi-kirjastokortti, jonka saa mistä tahansa OUTI-kirjastojen toimipisteestä. Alle 15-vuotiaalla täytyy olla huoltajan kirjallinen suostumus kirjastokorttiin.

Asiakkaan vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta.  Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä heti koulukirjastoon ja kirjastoon. Kadonnut kortti laitetaan käyttökieltoon, jonka voi purkaa todistamalla henkilöllisyytensä. Asiakas voi hankkia myös uuden kirjastokortin, jolloin vanha asiakastunnus mitätöityy.

Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai korvaamatta kadonneen tai turmeltuneen kirjan.

Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen

Lainoja voi kerrallaan olla 6 kappaletta alle 15-vuotiaalla asiakkaalla ja yli 15-vuotiaalla 20 kappaletta.   Aineiston varaaminen ei ole maksullista. CD- levyjä, DVD- levyjä, kasetteja ja videoita ei voi lainata, uusia eikä varata.

Aineiston varaaminen ja uusiminen Internetin kautta ei ole toistaiseksi mahdollista Oulun koulukirjaston tietokannasta.

Myöhästyminen

Myöhästyneistä lainoista asiakas saa palautuspyynnön. Lainaus estyy ja asiakas joutuu lainauskieltoon, jos hän muistutuksista huolimatta ei palauta lainaamaansa aineistoa.

Aineiston korvaaminen

Mikäli asiakas turmelee tai jättää palauttamatta kirjaston aineistoa, hänen (alaikäisen lainaajan huoltajan) on korvattava se joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai hankkimalla uusi kappale tilalle.

Tietosuoja

Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja käytetään ainoastaan lainauksen valvontaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannassa.

Maksut

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta ei mene myöhästymismaksua.

Laskutus ja palauttamattoman ja turmeltuneen aineiston korvaushinnat
Palauttamattoman aineiston korvaushinta otetaan koulukirjaston tietokannasta. Hinta voidaan myös arvioida käyttäen hyväksi vanhan aineiston hintaoppaita, uuden aineiston hintoja tai asiantuntijoita. Turmeltuneen aineiston korvaushinnan määräytymisessä voidaan ottaa huomioon myös aineiston kunto ennen turmeltumista. Turmeltunut korvattu aineisto voidaan luovuttaa asiakkaalle kirjaston harkinnan mukaan.

Koulukirjaston informaatikko

  • Puhelin Helena Valtakorpi cell 044 703 9048
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.