Koulukirjaston säännöt - Kirjastoreitti - Oulun kaupunki

Koulukirjaston säännöt Koulukirjaston säännöt

Lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti, jonka voi saada koulukirjaston toimipisteistä. Kirjastokortti oikeuttaa lainaamaan Oulun koulukirjaston toimipisteissä.

Aineiston varaaminen Internetin kautta ei ole toistaiseksi mahdollista Oulun koulukirjaston tietokannasta.

Alle 15-vuotiailta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Huoltaja vastaa alle 18-vuotiaan lainoista.

Asiakkaan vastuu
Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta.  Kirjastokortti säilytetään koululla. Asiakas menettää lainausoikeutensa, jos hän jättää lainat palauttamatta tai maksut maksamatta.

Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen
Lainoja voi kerrallaan olla 6 kappaletta.  Aineiston voi lainata uudelleen, jos siitä ei ole varauksia. Lainan voi uusia enintään 1 kerran. Aineiston varaaminen ei ole maksullista. CD- levyjä, DVD- levyjä, kasetteja ja videoita ei voi lainata, uusia eikä varata.

Myöhästyminen
Myöhästyneistä lainoista asiakas saa palautuspyynnön. Lainaus estyy ja asiakas joutuu lainauskieltoon, jos hän muistutuksista huolimatta ei palauta lainaamaansa aineistoa.

Aineiston korvaaminen
Mikäli asiakas turmelee tai jättää palauttamatta kirjaston aineistoa, hänen (alaikäisen lainaajan huoltajan) on korvattava se joko maksamalla kirjaston määräämä korvaushinta tai hankkimalla uusi kappale tilalle.

Tietosuoja
Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja käytetään ainoastaan lainauksenvalvontaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliseen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannoissa

Maksut
Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta ei mene myöhästymismaksua.

Muistutus
Myöhästyneistä lainoista asiakas saa palautuspyynnön.

Laskutus ja palauttamattoman ja turmeltuneen aineiston korvaushinnat
Palauttamattoman aineiston korvaushinta otetaan kirjaston tietokannasta. Hinta voidaan myös arvioida käyttäen hyväksi vanhan aineiston hintaoppaita, uuden aineiston hintoja tai asiantuntijoita. Turmeltuneen aineiston korvaushinnan määräytymisessä voidaan ottaa huomioon myös aineiston kunto ennen turmeltumista. Turmeltunut korvattu aineisto voidaan luovuttaa asiakkaalle kirjaston harkinnan mukaan.

Koulukirjaston informaatikko

  • Puhelin Helena Valtakorpi cell 044 703 9048
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.