Koulukirjaston lainaussäännöt

Lainaamiseen tarvitaan Outi-kirjastokortti, jonka saa mistä tahansa OUTI-kirjastojen toimipisteestä. Alle 15-vuotiaalla täytyy olla huoltajan kirjallinen suostumus kirjastokortin hankkimiseen.

 

Asiakkaan vastuu

Kirjastokortti on henkilökohtainen. Asiakas on vastuussa kirjastokortistaan ja sillä lainatusta aineistosta.  Jos kirjastokorttisi katoaa, ilmoita siitä heti johonkin OUTI-kirjastoon (ei koulukirjastoon). Kadonnut kortti laitetaan käyttökieltoon, jonka voi purkaa todistamalla henkilöllisyytensä kirjastossa. Asiakas voi hankkia myös uuden kirjastokortin, jolloin vanha asiakastunnus mitätöityy.

 

Lainaaminen, uusiminen ja varaaminen

Koulukirjaston aineistoa ei voi varata, mutta lainan voi uusia.

 

Myöhästyminen

Koulukirjaston aineistosta ei lähetetä automaattisesti palautuskehotuksia tai peritä myöhästymismaksuja. Koulukirjasto-opettajat pyytävät suullisesti tai kirjallisesti palauttamaan lainat.

 

Aineiston korvaaminen

Mikäli alaikäinen asiakas turmelee tai jättää palauttamatta koulukirjaston aineistoa, hänen huoltajansa on korvattava se joko ensisijaisesti hankkimalla uuden kappaleen tilalle tai maksamalla koulun määräämän hinnan.

 

Tietosuoja

Kirjaston lainaaja- ja lainaustietoja käytetään ainoastaan lainauksen valvontaan. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisen käyttöön. Asiakkaalla on henkilörekisterilain mukainen oikeus tarkistaa OUTI-kirjastossa, mitä häntä koskevia tietoja on kirjaston tietokannassa.

 

Maksut

Eräpäivän jälkeen palautetusta aineistosta ei peritä myöhästymismaksua.

Oppimateriaalipalveluiden aineiston lainaus

  • Puhelin Helena Valtakorpi cell 044 703 9048
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.