Lähteeks - Tiedon opaskartta opiskelijoille

Lähteeks-oppimiskokonaisuus löytyy kirjaston ylläpitämältä Eväitä opiskeluun -sivustolta. Se on tarkoitettu lukion ja 2. asteen opiskelijoille. Opiskelija voi tehdä tehtäviä itsenäisesti tai niitä voidaan käsitellä opettajavetoisesti oppitunnilla.

Eväitä opiskeluun -sivuston avulla tutustutaan erilaisiin tiedonlähteisiin, tiedonhankinnan eri vaiheisiin ja tapoihin etsiä tietoa. Aineistossa syvennetään tiedonhaun taitoja ja menetelmiä tiedon luotettavuuden arvioinnissa. Kokonaisuus tukee kriittisen monilukutaidon kehittymistä niin, että opiskelija osaa analysoida ja arvioida monimuotoisia tekstejä sekä tunnistat niiden tavoitteita. Lähteeks-oppimiskokonaisuuden tehtäväkokonaisuudet ohjaavat opiskelijaa tutustumaan Eväitä opiskeluun -sivuston eri osiin.

Lisenssi

CC BY-NC-SA 4.0