Lukion Kirjastoreitti

Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa Oulun lukioille palvelukokonaisuuden, jonka tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja tiedonhankintataitojen kehittymistä. Hyvät tiedonhankintataidot tukevat opiskelijan valmiuksia opiskelussa ja jatko-opinnoissa. Tarjonnassa on huomioitu lukion opetussuunnitelman tavoitteet edistää opiskelijan oppimaan oppimisen ja ajattelun taitoja, kulttuurisia taitoja sekä digitaitoja ja lähdekritiikkiä. Kirjaston syksyn 2023 uutiskirje lukiokoulutukselle: Lukemalla uusiin maailmoihin.

Palvelukokonaisuus sisältää kirjastovierailun ja opastetun työpajan ja sekä verkkoaineistoja opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Kirjaston henkilökunta myös vinkkaa kirjallisuutta opiskelijoille.

Merkittävän osan lukioille tarjottavista palveluista muodostaa verkosta löytyvä tiedonhankinnan ja lähdekritiikin oppimateriaali eli Eväitä opiskeluun -sivusto. Opiskelijat voivat käyttää sivustoa itseopiskelumateriaalina tai opettajan johdolla oppitunneilla.

Lukion Kirjastoreitti koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

 1. Kirjasto haltuun (kirjastovierailu ja työpaja)
 2. Lukemalla uusiin maailmoihin (kirjavinkkaus)
 3. Lähteeks - tiedon opaskartta opiskelijoille (itseopiskelumateriaali)

1. Kirjasto haltuun

Kirjaston henkilökunta suosittelee, että kaikki 1. vuosikurssin opiskelijat osallistuisivat tähän kirjastovierailuun.

Sopii hyvin lukiolaisen orientoiviin opintoihin syyslukukauden alussa.

Kirjasto haltuun -osiossa opiskellaan taitoja, joiden avulla perehdytään kirjastoon, kirjaston palveluihin ja verkkokirjastoon sekä päästään käsiksi kirjaston painettuihin ja sähköisiin aineistoihin. Tavoitteena on tutustua kirjaston palveluihin opintoja hyödyttävällä tavalla. Tiedonhaun työpaja voidaan tarvittaessa järjestää myös etänä.


Kirjastovierailun sisältö

Vierailun kesto 60-90 minuuttia.

 1. Tutustutaan kirjaston palveluihin ja oman kirjaston tiloihin tehtäväradan avulla.
 2. Työpaja Tiedonhaku & opiskelijan hyvinvointi:
 • kerrataan tiedonhaku kirjaston tietokannasta sekä verkkolähteistä
 • opitaan arvioimaan lähteitä kriittisesti
 • opitaan valitsemaan lähteistä itselle tarpeellisimmat
 • yhdistellään tuloksista oma tuotos

Katso video kirjaston palveluista lukioille: Tuu kirjastoon!

2. Lukemalla uusiin maailmoihin

Kirjavinkkauksen kesto 30-45 min.

Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kirjavinkkaus voidaan tarvittaessa järjestää myös etäyhteydellä.

Tutustutaan lukemisen hyötyihin, monipuoliseen lukemiseen, oppiainerajat ylittäviin vaihtoehtoihin ja kirjallisuuden hakutapoihin sekä moninaisille lukijoille tarjolla oleviin aineistoihin. Miksi lukeminen kannattaa? Mikä innostaa lukemaan? Miten ja mistä luettavaa löytyy?

Tavoitteena on tunnistaa monilukutaidon ja vahvan peruslukutaidon merkitys ja sisältö, löytää itselle sopivaa luettavaa, tuntea lukemisen vaihtoehtoja ja osata niitä tarvittaessa valita ja yhdistellä sekä käyttää lukutaitoa monipuolisesti opiskelussa ja vapaa-ajalla.


Kirjaston kirjavinkkaus, aiheita

Lue, elä, tunne!

 • kirjaston vinkkarin valinnat, lukemaan innostava kirjapaketti
 • uutta ja nuoria kiinnostavaa kirjallisuutta

Elämäkerrat

 • tietokirjoja ja fiktiivisiä teoksia elämän eri alojen edustajista historiasta nykypäivään.
 • soveltuu lukion äidinkielen moduuliin ÄI1, tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
 • Elämäkertoja-kirjalista OUTI-verkkokirjastossa (päivitetty 8/2023).

Kieli, kulttuuri ja identiteetti

 • tietoa kirjallisuuden lajeista. Suomalaisuuteen ja suomen kieleen liittyvää kirjallisuutta. Näkökulmia kielen ja kulttuurin vaikutuksesta identiteettiin ja yhteiskuntaan.
 • soveltuu lukion äidinkielen moduuleihin ÄI2, kieli ja tekstitietoisuus sekä ÄI3, vuorovaikutus.
 • Kieli, kulttuuri ja identiteetti -kirjalista OUTI-verkkokirjastossa (päivitetty 8/2023).

Kirjavinkkaus toivomastasi aiheesta

 • kirjastot vinkkaavat aineistoja myös muista aiheista. Kysy mahdollisuutta omasta kirjastostasi.

Eväitä opiskeluun -sivustolla: Ei ole parempaa kuin lukeminen.

 

Kirjastoreitti-sivuilta löytyy lisää kirjainkkejä opettajille: Kirjavinkkejä opetukseen.


Lukion kirjallisuusdiplomit ja lukuhaaste

Lukion kirjallisuusdiplomi tutustuttaa opiskelijan monipuolisesti kirjallisuuden maailmaan. Lukiolaisille on oma lukion kirjallisuusdiplomi. Kerro opiskelijoille kirjallisuusdiplomista.

Suositusta 300 minuutin lukuhaasteesta löytyy oma versionsa myös lukioikäisille nuorille. Kirjastoreitistä löydät 300 minuutin lukuhaaste nro 3 materiaalit. Haasteen lukutavat on ideoitu yhdessä Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion opiskelijoiden kanssa. 300 minuutin lukuhaaste on helppo ja kiva tapa innostaa nuoria lukemaan.

3. Lähteeks - Tiedon opaskartta opiskelijoille

Itseopiskelumateriaali. Tiedonhankinnan ja lähdekritiikin oppimateriaali eli Eväitä opiskeluun -sivusto. Opiskelijat voivat käyttää sivustoa itseopiskelumateriaalina tai opettajan johdolla oppitunneilla. Sivustolle on tehty Lähteeks-oppimiskokonaisuus 2. asteen opiskelijoille.

Tässä osiossa syvennytään tiedonhankintaan, tiedonlähteisiin, tiedonhaun työkaluihin sekä vastuulliseen tiedon käyttöön ja tuottamiseen: lähdeviittauksiin, lähdeluetteloihin, käyttö- ja tekijänoikeuksiin. Tehtävien avulla opiskelija tutustuu erilaisiin tiedonlähteisiin, tiedonhankinnan eri vaiheisiin ja tapoihin etsiä tietoa. Aineistossa syvennetään tiedonhaun taitoja ja menetelmiä tiedon luotettavuuden arvioinnissa.

Tutustu tarkemmin: Lähteeks - Tiedon opaskartta opiskelijoille

Lukion kirjavinkit

Kirjalistat on päivitetty elokuussa 8/2023. Linkit vievät OUTI-verkkokirjastoon.

Kirjallisuuden lajit

Soveltuvat lukion äidinkielen moduuliin ÄI4, Kirjallisuus 1

Nykykirjallisuuden maistiaisia

Tutustu myös Suomen tietokirjailijat ry:n katalogiin:Tietokirjoja kouluun! Lukuvinkkejä yläkouluun ja toiselle asteelle (2022).

Lukiot & kirjastot

Kirjastoreitin kirjastovierailut varataan lukioiden yhteistyökirjastoista. Katso yhteystiedot kirjaston pääsivuilta.

Lukuvuosi 2022-2023

Haukiputaan kirjasto:
- Haukiputaan lukio

Kaijonharjun kirjasto:
- Oulun normaalikoulun lukio

Karjasillan kirjasto:
- Madetojan musiikkilukio
- Raksilan lukio

Kastellin kirjasto:
- Kastellin lukio
- Oulun aikuislukio

Kiimingin kirjasto:
- Kiimingin lukio

Myllyojan kirjasto:
- Laanilan lukio

Oulunsalon kirjasto:
- Oulunsalon lukio

Pekurin kirjasto:
- Oulun Lyseon lukio
- Oulun steinerkoulun lukio
- OSYK
- Svenska privatskolan i Uleåborg