Lukion Kirjastoreitti

Oulun kaupunginkirjasto tarjoaa Oulun lukioille palvelukokonaisuuden, jonka tavoitteena on tukea nuorten monilukutaidon ja tiedonhankintataitojen kehittymistä. Hyvät tiedonhankintataidot tukevat opiskelijan valmiuksia opiskelussa ja jatko-opinnoissa. Tarjonnassa on huomioitu lukion opetussuunnitelman tavoitteet edistää opiskelijan oppimaan oppimisen ja ajattelun taitoja, kulttuurisia taitoja sekä digitaitoja ja lähdekritiikkiä.

Palvelukokonaisuus sisältää kirjastovierailuja, opastettuja työpajoja sekä verkkoaineistoja opiskelijoiden ja opettajien käyttöön. Merkittävän osan lukioille tarjottavista palveluista muodostaa verkosta löytyvä tiedonhankinnan ja lähdekritiikin oppimateriaali eli Eväitä opiskeluun -sivusto. Opiskelijat voivat käyttää sivustoa itseopiskelumateriaalina tai opettajan johdolla oppitunneilla.

Lukion Kirjastoreitti koostuu kolmesta eri osa-alueesta:

 1. Kirjasto haltuun (kirjastovierailu ja työpaja)
 2. Lukemalla uusiin maailmoihin (kirjavinkkaus)
 3. Kriittinen tiedonhankkija (itseopiskelumateriaalit ja työpaja)

Voimme räätälöidä käynnin myös juuri sinun ryhmäsi tarpeisiin sopivaksi. Kysy omasta kirjastostasi.

1. Kirjasto haltuun

Kirjasto haltuun -osiossa opiskellaan taitoja, joiden avulla perehdytään kirjastoon, kirjaston palveluihin ja verkkokirjastoon sekä päästään käsiksi kirjaston painettuihin ja sähköisiin aineistoihin. Kaikkeen tähän tarvitaan kirjastokortti ja PIN-koodi.

Lukion 1. vuosikurssin opiskelijoille. Työpaja voidaan tarvittaessa järjestää myös etänä.


Kirjastovierailun sisältö

Vierailun kesto 60-90 minuuttia.

 1. Tutustutaan kirjaston palveluihin ja oman kirjaston tiloihin tehtäväradan avulla.
 2. Työpaja Tiedonhaku & opiskelijan hyvinvointi:
 • kerrataan tiedonhaku kirjaston tietokannasta sekä verkkolähteistä
 • opitaan arvioimaan lähteitä kriittisesti
 • opitaan valitsemaan lähteistä itselle tarpeellisimmat
 • yhdistellään tuloksista oma tuotos

Opiskelijat voivat käydä tekemässä Actionbound-sovelluksesta löytyviä tehtäväratoja myös omatoimisesti. Radat löytyvät seuraavista kirjastoista: pääkirjasto, Kiimingin kirjasto, Kastellin kirjasto (lista päivittyy). Asenna puhelimeesi Actionbound-sovellus ja hae hakusanalla Oulun kaupunginkirjasto, niin saat kaikki kirjaston radat näkyviin.

Katso video kirjaston palveluista lukioille: Tuu kirjastoon!

2. Lukemalla uusiin maailmoihin

Tutustutaan lukemisen hyötyihin, monipuoliseen lukemiseen, oppiainerajat ylittäviin vaihtoehtoihin ja kirjallisuuden hakutapoihin sekä moninaisille lukijoille tarjolla oleviin aineistoihin. Miksi lukeminen kannattaa? Mikä innostaa lukemaan? Miten ja mistä luettavaa löytyy?

Tavoitteena on tunnistaa monilukutaidon ja vahvan peruslukutaidon merkitys ja sisältö, löytää itselle sopivaa luettavaa, tuntea lukemisen vaihtoehtoja ja osata niitä tarvittaessa valita ja yhdistellä sekä käyttää lukutaitoa monipuolisesti opiskelussa ja vapaa-ajalla. 

Lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijoille. Kirjavinkkaus voidaan tarvittaessa järjestää myös etäyhteydellä.


Kirjaston kirjavinkkaus, aiheita

Lue, elä, tunne!

 • lukemaan innostava kirjapaketti, kirjaston vinkkarin valinnat
 • uutta ja nuoria kiinnostavaa kirjallisuutta

Elämäkerrat

 • kuvaus tähän.
 • kirjalista OUTI-verkkokirjastossa

Kieli, kulttuuri ja identiteetti

Kirjavinkkaus toivomastasi aiheesta

 • kirjastot vinkkaavat mahdollisuuksien mukaan myös muista aiheista. Kysy mahdollisuutta omasta kirjastostasi.

Eväitä opiskeluun -sivustolla: Lukeminen on taitolaji sekä Mitä lukisin?


Kirjavinkkejä opetukseen

OUTI-verkkokirjastosta löytyvät kirjavinkit on koottu Kirjastoreittiin sivulle Kirjavinkkejä opetukseen.


Lukion kirjallisuusdiplomit ja lukuhaaste

Lukion kirjallisuusdiplomi tutustuttaa opiskelijan monipuolisesti kirjallisuuden maailmaan. Lukiolaisille on oma lukion kirjallisuusdiplomi. Lukion S2-oppilaille on oma lukion S2-kirjallisuusdiplomi. Kerro opiskelijoille kirjallisuusdiplomista.

Suositusta 300 minuutin lukuhaasteesta löytyy oma versionsa myös lukioikäisille nuorille. Kirjastoreitistä löydät 300 minuutin lukuhaaste nro 3 materiaalit. Haasteen lukutavat on ideoitu yhdessä Oulun suomalaisen yhteiskoulun lukion opiskelijoiden kanssa. 300 minuutin lukuhaaste on helppo ja kiva tapa innostaa nuoria lukemaan.

3. Kriittinen tiedonhankkija

Tässä osiossa syvennytään tiedonhankintaan, tiedonlähteisiin, tiedonhaun työkaluihin sekä vastuulliseen tiedon käyttöön ja tuottamiseen: lähdeviittauksiin, lähdeluetteloihin, käyttö- ja tekijänoikeuksiin. Tietoa tutkitaan ja sen luotettavuutta arvioidaan eri menetelmin. Tavoitteena on antaa monipuoliset välineet tiedonhankinnalle, lähdekritiikille ja itsenäiselle ajattelulle.

Tämän osion tärkeimmän sisällön muodostaa verkosta löytyvä tiedonhankinnan ja lähdekritiikin oppimateriaali eli Eväitä opiskeluun -sivusto. Opiskelijat voivat käyttää sivustoa itseopiskelumateriaalina tai opettajan johdolla oppitunneilla. Sivustolle on tehty itseopiskelua varten Lähteeks-oppimiskokonaisuus 2. asteen opiskelijoille.


Lähteeks - Tiedon opaskartta opiskelijoille

Opiskelija voi harjoitella tiedonhaun taitoja ja mediakriittisyyttä itsenäisesti tai opettajan johdolla oppitunneilla. Tähän tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden Oulun kaupunginkirjaston ylläpitämä Eväitä opiskeluun -sivuston Lähteeks-oppimiskokonaisuus. Tehtävien avulla tutustut erilaisiin tiedonlähteisiin, tiedonhankinnan eri vaiheisiin ja tapoihin etsiä tietoa. Aineistossa syvennetään tiedonhaun taitoja ja menetelmiä tiedon luotettavuuden arvioinnissa.

Tutustu tarkemmin: Lähteeks - Tiedon opaskartta opiskelijoille

 

Työpaja: Vaikuttamisen keinot mediassa ja ilmastonmuutos

Työpajan kesto 60 minuuttia. Kysy kirjastostasi mahdollisuutta tähän työpajaan.

Työpajan tavoitteet:

 • oppia hahmottamaan keinoja, joilla meihin mediassa pyritään vaikuttamaan sekä harjoitella keinojen käyttämistä itse
 • opetella vaikuttavaa someviestintää
 • pohtia, miten jokainen voi omalla toiminnallaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Lukiot & kirjastot

Kirjastoreitin kirjastovierailut varataan lukioiden yhteistyökirjastoista. Katso yhteystiedot kirjaston pääsivuilta.

Haukiputaan kirjasto:
- Haukiputaan lukio

Kaijonharjun kirjasto:
- Oulun normaalikoulun lukio

Karjasillan kirjasto:
- Madetojan musiikkilukio

Kastellin kirjasto:
- Kastellin lukio
- Oulun aikuislukio

Kiimingin kirjasto:
- Kiimingin lukio

Oulunsalon kirjasto:
- Oulunsalon lukio

Pääkirjaston tietopalvelu:
- Laanilan lukio
- Merikosken lukio
- Oulun lyseon lukio
- Oulun steinerkoulun lukio
- OSYK
- Svenska privatskolan i Uleåborg

Rajakylän kirjasto:
- Pateniemen lukio