S2-oppilaiden kirjallisuusdiplomi

S2 eli suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjallisuusdiplomi innostaa lukemaan! S2-diplomille on omat suoritusohjeet, diplomivihkot ja kirjalistat. Alakoulun tehtävävihko on yhteinen Selkis-diplomin kanssa. Yläkoulun tehtävät ovat diplomivihossa. Oppilaille jaettavat diplomit ovat samat kuin alakoulun ja yläkoulun kirjallisuusdiplomissa.

S2-kirjalistalle on valittu luettavaa eri vaikeusasteilta. Monikulttuurisuus on huomioitu aineiston valinnassa. Jotta sopivan luettavan löytäminen olisi helpompaa, on listan kirjat jaoteltu tason mukaan: helpot, keskitasoiset ja haastavat. Aineistoa on saatavilla kirjaston kokoelmista myös e-kirjoina.

Luettavaa voi valita myös muilta Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomin kirjalistoilta lukutaidon mukaan. Opettajan kanssa voi sopia luettavaksi myös minkä tahansa vapaavalintaisen kirjan.


Diplomin suorittaminen, ohjeita opettajalle

S2-kirjallisuusdiplomin suorittamisessa opettajan täytyy soveltaa suoritustapoja oppilaiden taitojen mukaan. Diplomin suorittamiseen voi myös liittää erilaista aineistoa kirjallisuuslistojen ulkopuolelta opettajan harkinnan mukaan.

S2-kirjallisuusdiplomiin luetaan neljä (4) kirjaa lukuvuoden aikana. Kirjat valitaan kirjalistan eri kirjaryhmistä, yksi kirja yhdestä ryhmästä. Kirjoja voi myös kuunnella äänikirjana tai opettajan ääneen lukemana.

Oppilas voi lukea yhden kirjoista myös omalla äidinkielellään. Oulun kaupunginkirjaston kokoelmista löytyy luettavaa myös harvinaisemmilla kielillä. Kirjastolla on vaihtuva kokoelma monikielisen kirjaston kautta. Kysy lisää pääkirjaston lasten ja nuorten osastolta tai lähikirjastostasi!

Opettaja voi päättää suoritustavan haluamallaan tavalla oppilaiden lukutaito huomioiden. Mikäli teet oppilaiden kanssa diplomitehtäviä, ota käyttöön myös erillinen tehtävävihko. Yläkoulun tehtävät löytyvät diplomivihkosta. Jos oppilas lukee kirjan omalla äidinkielellään, miettikää yhdessä mikä on sopiva tapa käsitellä luettua tarinaa.

Ota vastaan suoritukset ja tee merkintä oppilaan diplomivihkoon. Tulosta oppilaille jaettavat kirjallisuusdiplomit todistuspaperille ja jaa ne koulussa. Voit täyttää diplomien tiedot tietokoneella tai käsin. Diplomin suoritus merkitään lukuvuoden päätteeksi Wilmaan, katso ohjeet. Suosituksena on, että suoritettu kirjallisuusdiplomi vaikuttaisi korottavasti oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiin.

Kun oppilas on suorittanut kirjallisuusdiplomin kaikkina kuuten alakoulun vuotena, on hän ansainnut Mestarilukijan tittelin ja hän saa Mestarilukijadiplomin. Yläkoulussa jaetaan kolmen kirjallisuusdiplomin jälkeen Yläkoulun kirjallisuusdiplomi.

S2-diplomin alakoulun materiaalit

S2-diplomin alakoulun kirjalista (uusi lista syksy 2021)

S2-diplomivihko 1.-2. lk
S2-diplomivihko 3.-4. lk
S2-diplomivihko 5.-6. lk

Alakoulun tehtävävihko 

 

Oppilaille jaettavat diplomit.

 

S2 - yläkoulun materiaalit

S2 -yläkoulun kirjalista (uusi lista syksy 2021)

S2-diplomivihko 7.-9. lk

Oppilaille jaettavat diplomit.

Kirjallisuutta verkossa

International children's digital library
Tarinoita eri puolilta maailmaa luettavana verkkosivuilla.

World Stories
Kasvava kokoelma perinteisiä ja nykytarinoita useilla eri kielillä.

Satujen verkostot - Lönnrotin uudet ystävät. Kulttuurivoiman talteen keräämää satuperintöä. Sarja videoita, jotka luovat yhteyksiä kansainväliseen sadunkerrontaan.

Perinteisiä lastensatuja ääneen luettuna (Oulun kaupunki)

Satuja luettuna videolle sekä tarinaan liittyvät käsitelista ja tehtävät.

Pikku Kakkosen ladattavat sadut

Kirjasto maahanmuuttajille - Oulun kaupunginkirjasto

Muista myös Maailmankoulun matkalaukut

Suomi toisena kielenä - kirjallisuusdiplomin päivittäminen Oulun kaupunginkirjastossa : Maahanmuuttajalasten ja -nuorten lukemisen edistäminen Oulussa. Mykkänen Tomi, Karttunen Viivi, 2017, Oulun ammattikorkeakoulu.