S2-oppilaiden kirjallisuusdiplomi

S2 eli suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjallisuusdiplomi innostaa lukemaan! S2-diplomille on omat suoritusohjeet, diplomivihkot ja kirjalista. Tehtävävihko ja oppilaille jaettavat diplomit ovat samat kuin alakoulun ja yläkoulun kirjallisuusdiplomissa.

S2-kirjalistalle on valittu luettavaa eri vaikeusasteilta. Monikulttuurisuus on huomioitu aineiston valinnassa. Jotta sopivan luettavan löytäminen olisi helpompaa, on listan kirjat jaoteltu tason mukaan: helpot, keskitasoiset ja haastavat. Aineistoa löytyy kirjaston kokoelmista myös e-kirjoina.

Luettavaa voi valita myös muilta Oulun kaupungin kirjallisuusdiplomin kirjalistoilta lukutaidon mukaan. Opettajan kanssa voi sopia luettavaksi myös minkä tahansa vapaavalintaisen kirjan.


Diplomin suorittaminen

S2-kirjallisuusdiplomin suorittamisessa opettajan täytyy soveltaa suoritustapoja oppilaiden taitojen mukaan. Diplomin suorittamiseen voi myös liittää erilaista aineistoa kirjallisuuslistojen ulkopuolelta opettajan harkinnan mukaan.

S2-kirjallisuusdiplomiin luetaan viisi kirjaa lukuvuoden aikana. Kirjat valitaan kirjalistan eri kirjaryhmistä, yksi kirja yhdestä ryhmästä. Kirjoista 1-2 kpl voi kuunnella äänikirjana tai opettajan ääneen lukemana.

Oppilas voi lukea yhden kirjoista myös omalla äidinkielellään. Oulun kaupunginkirjaston kokoelmista löytyy luettavaa myös harvinaisemmilla kielillä. Kirjastolla on vaihtuva kokoelma monikielisen kirjaston kautta. Kysy lisää pääkirjaston lasten ja nuorten osastolta tai lähikirjastostasi!

Opettaja voi päättää suoritustavan haluamallaan tavalla oppilaiden lukutaito huomioiden. Mikäli teet oppilaiden kanssa diplomitehtäviä, ota käyttöön myös erillinen tehtävävihko. Yläkoulun tehtävät löytyvät diplomivihkosta. Jos oppilas lukee kirjan omalla äidinkielellään, miettikää yhdessä mikä on sopiva tapa käsitellä luettua tarinaa.

Ota vastaan suoritukset ja tee merkintä oppilaan diplomivihkoon. Tulosta oppilaille jaettavat kirjallisuusdiplomit todistuspaperille ja jaa ne koulussa. Voit täyttää diplomien tiedot tietokoneella tai käsin. Diplomin suoritus merkitään lukuvuoden päätteeksi Wilmaan, katso ohjeet. Suosituksena on, että suoritettu kirjallisuusdiplomi vaikuttaisi korottavasti oppilaan äidinkielen ja kirjallisuuden arviointiin.

Kun oppilas on suorittanut kirjallisuusdiplomin kaikkina kuuten alakoulun vuotena, on hän ansainnut Mestarilukijan tittelin ja hän saa Mestarilukijadiplomin. Yläkoulussa jaetaan kolmen kirjallisuusdiplomin jälkeen Yläkoulun kirjallisuusdiplomi.

S2 - alakoulun materiaalit

S2-diplomin alakoulun kirjalista kansikuvilla
S2-diplomin alakoulun kirjalista
 

S2-diplomivihko 1.-2. lk
S2-diplomivihko 3.-4. lk
S2-diplomivihko 5.-6. lk

Alakoulun tehtävävihko

Oppilaille jaettavat diplomit.

S2 - yläkoulun materiaalit

S2-yläkoulun kirjalista kansikuvilla

S2-diplomin yläkoulun kirjalista

S2-diplomivihko 7.-9. lk

Oppilaille jaettavat diplomit.

Kirjallisuutta verkossa

International children's digital library
Tarinoita eri puolilta maailmaa luettavana verkkosivuilla.

World Stories
Kasvava kokoelma perinteisiä ja nykytarinoita useilla eri kielillä.

Satujen verkostot - Lönnrotin uudet ystävät. Kulttuurivoiman talteen keräämää satuperintöä. Sarja videoita, jotka luovat yhteyksiä kansainväliseen sadunkerrontaan.

Perinteisiä lastensatuja ääneen luettuna (Oulun kaupunki)

Satuja luettuna videolle sekä tarinaan liittyvät käsitelista ja tehtävät.

Pikku Kakkosen ladattavat sadut