Tiedonlähteet ja tekijänoikeudet

Tietoa kannattaa kerätä useasta eri lähteestä. Tällöin aiheesta saa paremman ja tarkemman kuvan ja myös tiedon luotettavuutta voi arvioida.

  • Painettuja tiedonlähteitä ovat esimerkiksi kirjat, lehdet ja kartat.
  • Sähköisiä tiedonlähteitä puolestaan ovat e-lehdet, e-kirjat, verkkosivut ja verkkokirjastot.
  • Tietoa voi hankkia myös haastattelemalla asiantuntijoita eli henkilöitä, jotka tuntevat aiheen hyvin.

Tiedonlähteiden valintaan vaikuttaa aihe, josta tietoa haetaan. Jos aihe esimerkiksi on hyvin ajankohtainen, voi olla, että siitä ei ole vielä julkaistu kirjoja vaan tieto löytyy internetistä. Jos aiheena on viikingit, löytyy tietoa hyvin kirjoista.


Tiedonlähteiden luotettavuuden arviointi eli lähdekritiikki

Tiedonhankinnassa on tärkeää arvioida myös tiedonlähteen luotettavuutta. Lähdettä pitää siis tutkia tarkemmin:

  • Kuka tekstin on kirjoittanut?
  • Mihin tarkoitukseen se on tehty?
  • Onko kyseessä tutkittu tieto, mielipide tai mainos?
  • Milloin teksti on julkaistu? Onko tieto mahdollisesti vanhentunutta?
  • Missä teksti on julkaistu? Löytyykö julkaisijan tiedoista esimerkiksi yhteystiedot?

Lisää lähdekriitikistä: Opetushallituksen Virtuaalikoulun Lähde esiin-verkkopalvelu

Miten Internetistä löytyneitä lähteitä voi arvioida - KenGuru


Lähteiden merkitseminen

Kun löydetystä tiedosta kirjoitetaan oma työ, tulee käytetyt lähteet merkitä näkyviin työn loppuun lähdeluetteloon. Näin voidaan jäljittää alkuperäinen tiedonlähde ja varmistua tiedon paikkansapitävyydestä. Lisäksi alkuperäisen tiedon lähteen tulee saada tunnustus työstään. Toisen työtä ei saa varastaa.

Ymmerstan koulun lähdeluettelomallista löytyy niin elektronisten kuin painettujen lähteiden merkitseminen:

Lähteen merkitseminen 1.-9. luokilla - Ymmerstan koulu

Tekijänoikeudet

Kopiraittilan koulu

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta maksuttomasta Kopiraittilan koulu -verkkomateriaalista.

Kopiraittilan koulu tarjoaa eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Tee alakoulun tehtävät. Kopiraittilan koulussa tekijänoikeuksia opitaan hauskojen pelillisten tehtävien ja testien kautta.

Tekijänoikeustietoa - Kopiraittilan koulu


Digilupa

OKM on hankkinut Digiluvan kaikille peruskouluille ja lukioille. Kopioston Digiluvalla opettajat ja opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia ja käyttöä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Kopioston verkkosivuilta löytyvät tiedot siitä, mitä digiluvalla saa tehdä peruskouluissa ja lukioissa.

Oppimateriaalia kouluille - tekijänoikeus.fi