Tiedonlähteet ja tekijänoikeudet


Lähteiden merkitseminen

Hyvä ohjemateriaali käytettäväksi jo ensimmäiseltä luokalta alkaen on Ymmerstan koulun malli.

Lähteen merkitseminen 1.-9. luokilla - Ymmerstan koulu


Lähdekritiikki

Lähdekritiikki tarkoittaa tiedonlähteen luotettavuuden arvioimista eli onko löytämäsi tieto oikeaa. Joskus lähde voi sisältää virheellistä tai vanhaa tietoa.

Lähdettä kannattaa siis tutkia tarkemmin:

- Onko sisältö totta vai tarua?
- Kuka sisällön on kirjoittanut? Löytyvätkö siitä lähdemerkinnät?
- Miksi se on tehty? Onko kyseessä tutkittua tietoa vai mielipiteitä?
- Milloin tiedonlähde on julkaistu?

Lisää lähdekriitikistä: Opetushallituksen Virtuaalikoulun Lähde esiin-verkkopalvelu

Miten Internetistä löytyneitä lähteitä voi arvioida - KenGuru

Tekijänoikeudet


Kopiraittilan koulu

Mitä tekijänoikeudet ovat ja kuinka ne näkyvät koulumaailmassa ja nuorten arjessa? Millä tavalla verkossa olevaa materiaalia voi hyödyntää projektitöissä? Näihin ja lukuisiin muihin opettajia ja oppilaita askarruttaviin tekijänoikeuskysymyksiin löytyy vastaus Kopioston tuottamasta maksuttomasta Kopiraittilan koulu -verkkomateriaalista.

Kopiraittilan koulu tarjoaa eri luokka-asteille sopivaa, uusien opetussuunnitelmien tavoitteita vastaavaa opetusmateriaalia verkossa. Kullekin ikäluokalle on tarjolla juuri kyseiselle ikäryhmälle suunnattua materiaalia. Kopiraittilan koulussa tekijänoikeuksia opitaan hauskojen pelillisten tehtävien ja testien kautta.


Digilupa

OKM on hankkinut Digiluvan kaikille peruskouluille ja lukioille. Kopioston Digiluvalla opettajat ja opiskelijat voivat skannata osia painetuista julkaisuista sekä kopioida ja käyttää tekstiä ja kuvia avoimilta verkkosivuilta, ellei oikeudenomistaja ole kieltänyt kopiointia ja käyttöä. Kopioston lupa kattaa sekä kotimaisen että ulkomaisen aineiston. Kopioston verkkosivuilta löytyvät tiedot siitä, mitä digiluvalla saa tehdä peruskouluissa ja lukioissa.

Usein kysyttyä tekijänoikeudesta.

Valheenpaljastaja - YLE oppiminen


Matkalla kohti medialukutaitoa - EAVI FI