Oulun kaupunginkirjasto on aloittanut yhdessä Kempeleen kunnankirjaston kanssa Viides tila – kirjastot virtuaaliympäristöissä -hankkeen, joka jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

Kirjastojen asiakaskunta ja kirjastonkäytön tavat muuttuvat. Sähköiset oppimisympäristöt ovat arkipäiväistyneet oppilaitoksissa, mikä on asettanut myös kirjastoille vaatimuksia suunnata toimintaansa enenevässä määrin digitaalisiin ympäristöihin. Uusilla teknologioilla voi syventää kirjaston tuottamia opastuksia ja opetuksia, ja verkosta löytyvät itseopiskelumateriaalit lisäävät palvelujen tavoitettavuutta.

Kuinka hyödyntää uusia opetusteknologioita ja -menetelmiä tiedonhankinnan opetuksessa, lukemiseen innostamisessa ja kirjastonkäytön opastuksissa?

Hanketta pilotoidaan neljässä Oulun seudun lukiossa: Laanilan, Oulun Lyseon, Kiimingin ja Kempeleen lukiot. Kohderyhmältämme keräämää tietoa tullaan hyödyntämään myös muiden ikäryhmien opetuksissa. Tavoitteena on myös luoda aktiivista yhteistyötä alueen kirjastojen välille, jotta päästään suunnittelemaan ja tuottamaan verkkoaineistoja yhdessä.

Lisätietoja hankkeesta yleisten kirjastojen hankerekisterissä.

Hankekoordinaattori

  • Puhelin Harri Holappa cell 050 371 4127
  • Sähköposti
Tiedot esitetään hCard-muodossa.