Kuvataiteen opettaja

Niina Ollanketo
Kuvataide, taidekoulun vastaava
p. 040 555 0069
niina.ollanketo@ouka.fi

Kädentaitojen opettaja

Anu Junes-Kähkölä
Tekstiilityö
p. 044 703 9103
anu.junes-kahkola@eduouka.fi

Tanssin opettajat

Niina Vartiainen
p. 040 555 0068
niina.vartiainen@eduouka.fi

Saija Varila
p. 040 620 5482
saija.varila@eduouka.fi

Taiteen perusopetus aikuisille

Oulu-opiston taidekoulu UPIAn taiteen perusopetus aikuisille

 

Aikuiset voivat opiskella Oulu-opiston taidekoulu UPIAssa taiteen perusopetusta laajan oppimäärän mukaan kuvataiteessa, käsityössä ja tanssissa.

Aikuisten taiteen perusopetus koostuu perusopinnoista 800 tuntia (28 op) ja syventävistä opinnoista 500 tuntia (20 op). Opintojen kokonaiskesto on 4-5 vuotta. 

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden aikuisille tavoitteelliseen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, viikonloppuopetuksia, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja. Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Opintoja voi hyödyntää esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin tukevana koulutuksena. Opiskelijoita ohjataan tutkivaan ja elämykselliseen taiteelliseen toimintaan sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä.

Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen. Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

 

Kokeileva käsityö -aikuisten taiteen perusopetus

Käsityön laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa opiskelijan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa opskelijaa oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle. Tavoitteena on kehittää ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalin ja tekniikan hallintaa.

Opinnot harjaannuttavat ja opintojen edetessä syventävät käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin. Opiskelijaa ohjataan tutkivaan, elämykselliseen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä.

Käsityön aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä Artikkaat on aloittanut opinnot syksyllä 2019.

Uusi käsityön aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloittaa syksyllä 2023 ja hakeutumisen ajankohta opiskelijavalintoihin ilmoitetaan myöhemmin.

 

Kokeileva kuvataide -aikuisten taiteen perusopetus

Kuvataiteen laajan oppimäärän tarkoituksena on opiskelijan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Päämääränä on innostaa ja kannustaa opiskelijaa ilmaisussa kuvataiteen keinoin ja opintojen edetessä syventyä tutkivan oppimisen avulla monipuolisten materiaalien ja erilaisten tekniikoiden käyttöön.

Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä Aikut aloittivat syksyllä 2020.

Uusi kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloittaa syksyllä 2024 ja hakeutumisen ajankohta opiskelijavalintoihin ilmoitetaan myöhemmin.

 

Aikuisten tanssin taiteen perusopetus

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen tanssin ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, omakustanteisia opintomatkoja sekä vapaavalintaisia kursseja. Opinnoissa painotetaan taiteen kokemista oman kehon kautta tanssin keinoin. Opinnot koostuvat useista eri tanssinlajeista, pääpainon ollessa kuitenkin baletissa ja nykytanssissa. Esiintyminen on osa opintoja. Opintojen arvioitu suoritusaika on n. 5 vuotta.

Tanssin aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä Hehkut aloittivat syksyllä 2022.