Kädentaitojen opettaja

Anu Junes-Kähkölä
Tekstiilityö
p. 044 703 9103 

anu.junes-kahkola[at]eduouka.fi

Taiteen perusopetus aikuisille

Kokeileva käsityö -aikuisten taiteen perusopetus

Aikuisten taiteen perusopetus alkaa Oulu-opistolla Käsityön laajalla oppimäärällä joka koostuu perusopinnoista (28 op /n. 2,5 v) ja syventävistä opinnoista (20 op /n.1,5 v).

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen käsityön ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalin ja tekniikan hallintaa.

Käsityön laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja. Opinnot harjaannuttavat ja opintojen edetessä syventävät oppilaan käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin.

Oppilasta ohjataan tutkivaan, elämykselliseen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä. Opintoja voi hyödyntää myös esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen. Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

Opintoihin hakevat ilmoittautuvat opiston nettisivuilla sekä toimittavat vapaamuotoisen hakemuksen Oulu-opiston toimistoon tai sähköpostilla anu.junes-kahkola@eduouka.fi 16.8. klo 16.00 mennessä. Opinnot alkavat infotilaisuudella 27.8. klo 17.30.

Ilmoittautumaan opintoihin pääset tästä linkistä.