Kuvataiteen opettaja

Niina Ollanketo
Kuvataide, taidekoulun vastaava
p. 040 555 0069

niina.ollanketo[at]ouka.fi

 

Kädentaitojen opettaja

Anu Junes-Kähkölä
Tekstiilityö
p. 044 703 9103 

anu.junes-kahkola[at]eduouka.fi

Taiteen perusopetus aikuisille

Taiteen perusopetus aikuisille

Oulu-opisto tarjoaa aikuisten taiteen perusopetusta kuvataiteessa ja käsityössä. Aikuisten taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista (28 op /n. 2,5 v) ja syventävistä opinnoista (20 op /n.1,5 v).

Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen kuvataiteen, käsityön ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa.

Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, kahdesti syksyllä ja keväällä toteutuvaa viikonloppuopetusta, itsenäistä opiskelua, opintokäyntejä sekä vapaavalintaisia kursseja.

Opintoja voi hyödyntää myös esim. työtä tukevana ammatillisena täydennyskoulutuksena tai ammatillisiin opintoihin. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Lukukausimaksu kattaa opetuksen. Materiaalit opiskelija hankkii pääsääntöisesti itse.

 

Kokeileva kuvataide -aikuisten taiteen perusopetus

Kuvataiteen laajan oppimäärän tarkoituksena on opiskelijan kuvataiteellisen ajattelun ja ilmaisun tavoitteellinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Opetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan omakohtaisen taidesuhteen muotoutumista ja identiteetin rakentumista kuvataidekulttuurin aktiivisena toimijana. Päämääränä on innostaa ja kannustaa opiskelijaa ilmaisussa kuvataiteen keinoin ja opintojen edetessä syventyä tutkivan oppimisen avulla monipuolisten materiaalien ja erilaisten tekniikoiden käyttöön.

Kuvataiteen aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä aloitti syksyllä 2020. 

Ilmoittautumaan opintoihin pääset tästä linkistä 

 

Kokeileva käsityö -aikuisten taiteen perusopetus

Käsityön laajan oppimäärän tehtävänä on vahvistaa oppilaan käsityön, muotoilun ja teknologian osaamista. Päämääränä on innostaa oppilasta oivalluksiin, mielikuvitukseen ja tekemisen iloon, jotka luovat perustan tavoitteelliselle, monimateriaalista osaamista ja ilmaisua kehittävälle luovalle käsityölle. Tavoitteena on kehittää opiskelijan ilmaisullisia valmiuksia sekä materiaalin ja tekniikan hallintaa.

Opinnot harjaannuttavat ja opintojen edetessä syventävät oppilaan käsityötaitoja ideoinnissa, tavoitteellisessa suunnittelussa, muotoilussa ja toteutuksessa, joiden avulla syntyy ratkaisuja, tuotteita, teoksia ja palveluja elinympäristön haasteisiin.

Oppilasta ohjataan tutkivaan, elämykselliseen ja monipuoliseen materiaalien ja tekniikoiden käyttöön sekä soveltamaan itsenäisesti oppimaansa eri ympäristöissä.

Käsityön aikuisten taiteen perusopetuksen ryhmä on aloittanut opinnot syksyllä 2019.

 

Aikuisten tanssin taiteen perusopetus

Aikuisten tanssin taiteen perusopetuksen laaja oppimäärä koostuu perusopinnoista ja syventävistä opinnoista. Taiteen perusopetus tarjoaa mahdollisuuden tavoitteelliseen tanssin ja taiteen opiskeluun asiantuntijoiden ohjauksessa. Opinnot perustuvat Opetushallituksen antamiin taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin. Opintoihin sisältyy viikoittain toteutuvaa lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, omakustanteisia opintomatkoja sekä vapaavalintaisia kursseja. Opinnoissa painotetaan taiteen kokemista oman kehon kautta tanssin keinoin. Esiintyminen on osa opintoja. Opetukseen osallistuminen edellyttää kiinnostuksen lisäksi myös ajallista sitoutumista tavoitteelliseen opiskeluun. Opintojen arvioitu suoritusaika on n. 5 vuotta. Lukukausimaksu kattaa opetuksen.