Käden taitojen opettajat:

Jyrki Huovinen
p. 044 703 9118
Tekniset työt, apulaisrehtori

Hilppa Isola
p. 040 555 0070
Käsityön opettaja

Anu Junes-Kähkölä
p. 044 703 9103
Käsityön opettaja

Marita Pääskynen
p. 044 703 9112
Käsityön opettaja

 

Käden taidot

Oulu-opiston kädentaitojen opetustarjonnasta voi valita lyhytkursseja tai osallistua koko lukuvuoden kestävään opetukseen. Opetustarjontaa on laajasti tekstiilityön, teknisen työn sekä erikoistekniikoiden kursseilla.
 
Käsityön opetuksen tavoitteena on tuottaa opiskelijalle käsillä tekemisen ja oppimisen iloa.
 
Käsityöryhmissä opiskelijat oppivat arvostamaan omia taitojaan ja omaa luovuuttaan. Yhdessä tekemisen kannustava ilmapiiri luo mukavia oppimiskokemuksia. Aikaansa seuraava kädentaitojen opetus on tarkoitettu eri-ikäisille opiskelijoille. 
 
Käsityön opetus Oulu-opistossa ylläpitää perinteisiä käsityötaitoja ja työmenetelmiä sekä soveltaa ja kehittää niitä tämän päivän tarkoituksiin.  Ryhmissä aikaansaatu monialainen osaaminen näkyy opiston näyttelyissä.
 
Tervetuloa oppimaan, harrastamaan ja hakemaan uusia elämyksiä ja ystäviä kädentaidon ryhmissä!
 

Oulu-opiston Kutomo

Kansankadun toimipiste, Kansankatu 53 Oulu.