Tekstin koko A- A+

Taideaineiden opettaja
Niina Aitto-oja 
p. 040 555 0069 niina.aitto-oja[at]eduouka.fi

Taide- ja taitoaineiden opettaja 
Pia Leppänen-Keränen

p.044 703 9105
pia.leppanen-keranen[at]eduouka.fi

Kuvataideopettaja
Päivi Tiittanen

p. 050 466 7365
paivi.tiittanen[at]eduouka.fi

Kuvataide Kuvataide

Kuvataidekursseilla voi opiskella monia eri kuvataiteen osa-alueita päivisin ja iltaisin. Oulu-opisto järjestää peruskursseja ja mahdollisuuksien mukaan jatkokursseja. Käyttämänsä materiaalin ja välineet jokainen opiskelija hankkii itse ryhmässä saamiensa ohjeiden mukaisesti.

Kuvataiteen alkeis- ja jatkoryhmät on merkitty numeroilla. Ryhmä 1 on tarkoitettu alkeita vasta opetteleville ja ryhmä 2 pidemmälle edenneille opiskelijoille.  Kurssi A ja B ovat samansisältöiset rinnakkaiskurssit.

Piirustus ja maalaus
Maalausta voi opiskella muun muassa akvarelli-, pastelli-, akryyli- ja öljyväri-, muotokuva- ja ikonimaalauskursseilla tai piirustuksen ja maalauksen yhdistelmäkursseilla. Maisemamaalauksen kursseja järjestetään syksyisin ja keväisin, jolloin työskennellään ulkona suoran luontohavainnon ja kokemuksen perustalta. Posliininmaalauksessa maalataan erilaisia posliiniesineitä ja -pintoja, jotka poltetaan paikanpäällä posliiniuunissa.
Piirustuskursseilla voi opiskella elävän mallin piirustusta ja croquis-piirustusta.

Keramiikka, mosaiikki, lasinsulatus ja kuvanveisto
Keramiikassa järjestetään sekä aikuisille että lapsille ja nuorille tarkoitettuja ryhmiä. Lasten ryhmissä alaikäraja on 7 vuotta. Ryhmissä tehdään keramiikkaa käsinrakennustekniikoilla. Mahdollisuus on myös dreijaamiseen ja valutöiden tekoon. Työt poltetaan paikanpäällä keramiikkauunissa. Käyttämänsä materiaalin kuten saven ja lasitteet opiskelija saa kurssilta ja ne maksetaan ohjaajalle kurssin kuluessa. Mosaiikkikursseilla pinnoitetaan erilaisia esineitä ja tehdään niistä uutta. Lasityön alueella järjestetään lasinsulatus-, tiffany- ja lyijylasitekniikkaan perustuvia lasityökursseja. Kaikista edellä mainituista tekniikoista järjestetään erilaisia yhdistelmäkursseja. Kuvanveistoryhmissä työskennellään elävän mallin mukaan.

Grafiikka
Grafiikan alueella tutustutaan eri grafiikan tekniikoihin kuten etsaukseen, akvatintaan,  monoprinttiin, carborundumiin, collagrafiaan, puu- ja linografiikkaan sekä monotypiaan. Eri vuosina ohjelmaa toteutetaan vaihtelevasti. 

Valokuvaus
Digitaalisen valokuvauksen perusteita voi opiskella useilla kursseilla. Luovan valokuvauksen kurssilla pääpaino on luovassa ilmaisussa ja uusia valokuvan kuvataiteellista käyttöä tutkivassa otteessa, mutta kurssilla käydään läpi myös valokuvauksen perusteita. Myös kuvankäsittelykursseja järjestetään vaihtelevasti.

Audiovisuaalinen taide
Videotaiteen, elokuvan ja animaation yhdistelmäkursseja sekä 3D-mallinnus ja pelisuunnittelukursseja järjestetään eri vuosina vaihtelevasti. Pelikehitystä ja animaatiota järjestetään myös verkkokursseina.

Lasten ja nuorten kuvataideryhmät

Vauvojen ja pienten lasten värikylvyt. 
Värikylvyt ovat varhaisen taidekasvatuksen menetelmä, jossa tutkitaan moniaistisesti värejä, materiaaleja, muotoja ym. turvallisesti oman vanhemman tai muun lähiaikuisen kanssa. Toiminnan myötä lapset oppivat toimimaan toisten lasten ja aikuisten kanssa. Yhteisöllisyys on toiminnan keskeisiä sisältöjä taidekasvatuksellisten taivoitteiden ohella. Kurssien opettajana toimii värikylpyohjaaja koulutuksen käynyt taidekasvattaja.

Kuvataide
Kuvataideryhmissä tehdään taidetta monipuolisen materiaalin avulla. Ryhmissä maalataan, piirretään, tehdään grafiikkaa ja keramiikkaa sekä toteutetaan omia taideteoksia vaikkapa kierrätysmateriaalia käyttäen. Opetusmateriaalit maksetaan kurssin lopuksi opettajalle.

Arkkitehtuuri
Arkkitehtuurikasvatuksen kursseilla tutkitaan muotoja, materiaaleja, rakennuksia ja ympäristöä. Tutustutaan kolmiulotteiseen rakentamiseen ja muotoiluun, sekä arkkitehtuurin peruskäsitteisiin tekemisen kautta.  Kurssit järjestetään yhteistyössä Pohjois-Suomen arkkitehdit SAFA: n kanssa.

Sarjakuva
Sarjakuvakursseilla tehdään hahmosuunnittelua, tutustutaan kuvakerrontaan ja tehdään omia sarjakuvia erilaisia tussaus- ja rasterointimenetelmiä käyttäen.