Maksut

Maksukäytännöt

Kurssimaksu tulee maksaa jo ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisjärjestelmä ohjaa sinut ilmoittautumisen jälkeen verkkopankkiisi. Myös Smartum- ja ePassimaksuille on netissä omat maksupainikkeet.

Puhelimitse ilmoittautuneille ja niille, jotka eivät ole suorittaneet maksua ilmoittautumisen yhteydessä, lähetämme sähköpostiin maksulinkin, jonka kautta maksun voi suorittaa verkkopankissa. 

Jos olet oikeutettu opintoseteliavustukseen, ota ennen maksun suorittamista yhteyttä opiston toimistoon alennuksen saadaksesi.

Kurssimaksuja ei palauteta. Maksut palautetaan vain, mikäli kurssi ei toteudu. Opiskelijan poissaolo kurssilta ei alenna kurssimaksua, eikä mahdollista kurssikerran käyttämistä jollain toisella kurssilla. Viikoittainen opintoryhmä/soittotunti voi peruuntua kerran lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen takia, eikä sitä tällöin korvata opiskelijalle. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan opettajalle sijainen tai tunnit korvataan myöhemmin, mistä ilmoitetaan opiskelijoille.

Kurssipaikat ovat henkilökohtaisia. Opiskelija ei voi antaa kurssipaikkaansa jollekin toiselle henkilölle ollessaan kurssilta poissa.

Maksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. Osallistuja hankkii itse työ- ja oppimateriaalit ellei toisin mainita. Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssimaksuja maksamatta.
 

Kurssipaikan peruutus

Jos joudut perumaan varaamasi kurssipaikan, tee se vähintään 5 vrk ennen kurssin alkua soittamalla opiston toimistoon tai ilmoittautumisnumerolla netissä omien tietojen kautta. Muussa tapauksessa veloitamme koko kurssimaksun. Laskun maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruutus.
 

Perintä

Viivästyneistä kurssi- tai muista maksuista peritään korkoa ja maksut ovat ulosottokelpoisia. Maksamattomat laskut menevät perintään. Perintää hoitaa Suomen Kuntaperintä Oy.
 

Kurssien opiskelijamäärät

Opintoryhmän toiminnan aloittaminen ja toiminnassa pysyminen edellyttää 10 opiskelijan läsnäolon. Taiteen perusopetuksen ryhmissä 8, jotta kurssi aloitetaan. Edellisestä johtuen ajoissa ilmoittautuminen on tärkeää. Vältä poissaoloja ja keskeyttämistä, koska siten turvaat myös opintoryhmäsi muiden jäsenten opiskelumahdollisuudet!

Asiakashyvinvointiin ja -palautteeseen liittyen opiskelijoiden lapset voivat osallistua opiston kursseille vain maksavina asiakkaina. Tämä toimintaohje liittyy myös turvallisuusasioihin.
 

Opiston pitämät rekisterit

Oppilaitos voi tietosuoja-asetuksen perusteella (2. luku, artikla 6) perusteella käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan yksiselitteisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan ja oppilaitoksen oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. opetuksen järjestäminen, tutkinnot, todistukset, maksut).

Opiskelijan henkilötunnusta tai muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, vaan käytetään ainoastaan opetuksen järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon. Oulu-opiston opiskelijoita koskevat tiedot on rekisteröity Hellewi-järjestelmän henkilötietorekisteriin. Järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä opiston toimistoissa ja opiston www-sivuilla. Annettuasi tiedotus- ja markkinointiluvan, Oulu-opisto tiedottaa vain opiston omasta toiminnasta.
 

Opetushallituksen tukemat ryhmäopetuksen kurssit 2023-2024

Oulu-opisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavustusta senioreille ja eläkeläisille, maahanmuuttajille ja työttömille sekä saamenkieliseen että viittomakieliseen opetukseen osallistuville.

  • Työttömille myönnetään 40 € alennus yhdelle ryhmäopetuksen kurssille (alennukseen oikeutetut koodit 02 ja 07). 
  • Maahanmuuttajat (joilla on kotikuntalaissa 201/1994 tarkoitettu kotikunta Suomessa, ei koske turvapaikan hakijoita) saavat enintään kahdesta ryhmäopetuksen kurssimaksusta 25 € alennusta. 
  • Eläkettä saaville myönnetään 25 € alennus yhdelle ryhmäopetuksen kurssille. Kursseilla, joihineläkettä saavat voivat saada alennuksen, on siitä maininta ja he voivat valita ilmoittautuessaan alennetun hinnan kurssimaksua maksaessaan. 
  • Saamenkieliseen ja viittomakieliseen opetukseen osallistuvat saavat 25 € alennuksen, joka on jo huomioitu kurssimaksussa.

Kursseille ilmoittaudutaan normaalisti, mutta alennuksen saadakseen on otettava yhteyttä toimistoon ennen kurssin maksamista. Alennukset ovat lukuvuosikohtaisia ja vain yksi alennus/kurssi/osallistuja.

Opintosetelialennuksia jaetaan niin kauan, kuin rahaa riittää.
 

Liikunta- ja kulttuurisetelit

Epassilla, Edenred-kortilla, Edenred mobiilimaksutavalla tai Smartum MobilePay-mobiilimaksuilla voi maksaa Oulu-opiston asiakaspalvelussa Pohjankartanossa.
 
Smartum-verkkomaksulla ja ePassilla on mahdollista maksaa netti-ilmoittautumisen päätteeksi tulevien maksupainikkeiden kautta. Edenred mobiilimaksutavoilla ja SmartumPay-mobiilisovelluksella maksaminen tapahtuu asiakaspalvelupisteemme kassalla. Mikäli haluat tehdä etämaksuja, ota yhteyttä asiakaspalveluumme, sillä mobiilimaksutavoilla maksetut suoritukset eivät muuten kohdistu oikealle laskulle.
 
Liikunta- ja kulttuuriedut ovat työnantajien myöntämiä henkilökohtaisia etuja työntekijöille, ne käyvät vain henkilökohtaisiin maksuihin. Työsuhde-eduilla maksetuista kurssimaksuista ei pääsääntöisesti voida antaa maksunpalautuksia.
 

Kaikukortti

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana korttia jakavassa hyvinvointipalveluiden tai muun palvelun yksikössä. Kortti on henkilökohtainen ja maksuton. Lisätietoa kaikukortista: www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Oulu-opistossa Kaikukorttia voi käyttää Teatterikuopan esityksiin, mikäli vapaita paikkoja on. Tiedustelut tuntia ennen esitystä Teatterikuopan ovelta. Varaudu näyttämään samalla Kaikukorttia.

Kaikukortilla voi osallistua myös Oulu-opiston liikuntakursseille (vain 830-alkuiset kurssit), jotka järjestetään Kotkantie 1:n liikuntasalissa mikäli kursseilla on tilaa. Ilmoittaudu normaalisti netistä liikuntakurssille, jätä kurssimaksu maksamatta ja käy henkilökohtaisesti näyttämässä Kaikukorttia toimistolla laskun eräpäivään mennessä. Lisätietoja saa opiston asiakaspalvelusta. 
 

Todistukset

Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Kurssitodistus kuluvan työvuoden ajalta on ilmainen. Aiemmista opinnoista todistusmaksu on 7 €/kurssi, mutta kuitenkin maksimissaan 30 €.  Mikäli todistus postitetaan, peritään siitä 3 € postitusmaksu.
 

Tenttitilaisuudet

Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 50 €/tentti virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta tentin valvonnasta peritään 100 €/tentti. Ajoista on sovittava ennakolta toimiston kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelija on sopinut oppilaitoksensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavoin. Opisto järjestää tenttitilan ja valvojan, ja huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta ja sekä vastausten postittamisesta.
 

Ota kansalaisopisto kumppaniksi  TYHY-toimintaa

Oulu-opisto järjestää myös yrityksille, työyhteisöille, järjestöille tai kaveriporukoille suunnattuja virkistyspäiviä tai työhyvinvointia edistäviä tuokioita. Oulu-opisto järjestää aihealueittaisia (liikunta, tanssi, kotitalous, kielet, musiikki, näyttämötaiteet, kuvataiteet, kädentaidot) opetus- ja virkistystuokioita. Aihealueita voi myös yhdistää.
 

Tilauskoulutus

Kurssiesitteen sisältö kuvaa laaja-alaista opetuksen kokonaistarjontaa, jonka pohjalta suunnitellaan tilauskoulutuksen sisältö ja kesto asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. Ota yhteyttä ainekohtaisesti opettajiin tai rehtoriin ja kysy lisää tilauskoulutusmahdollisuuksista.