Maksut

Maksukäytännöt

Kurssimaksu tulee ensisijaisesti maksaa jo ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumisjärjestelmä ohjaa sinut ilmoittautumisen jälkeen verkkopankkiisi. Myös Smartum-saldolle ja ePassimaksuille on netissä omat maksupainikkeet.

Puhelimitse ilmoittautuneille ja niille, jotka eivät ole suorittaneet maksua ilmoittautumisen yhteydessä, lähetämme sähköpostiin maksulinkin, jonka kautta maksun voi suorittaa verkkopankissa. 

Jos olet oikeutettu opintoseteliavustukseen, ota ennen maksun suorittamista yhteyttä opiston toimistoon alennuksen saadaksesi.

Kurssimaksuja ei palauteta. Maksut palautetaan vain, mikäli kurssi ei toteudu. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Viikoittainen opintoryhmä/soittotunti voi peruuntua kerran lukuvuoden aikana opettajan sairastumisen takia, eikä sitä tällöin korvata opiskelijalle. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan opettajalle sijainen tai tunnit korvataan myöhemmin, mistä ilmoitetaan opiskelijoille.

Maksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. Lisäksi osallistuja hankkii itse työ- ja oppimateriaalit. Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssimaksuja maksamatta.
 

Kurssipaikan peruutus

Jos joudut perumaan varaamasi kurssipaikan, tee se vähintään 5 vrk ennen kurssin alkua soittamalla opiston toimistoon tai ilmoittautumisnumerolla netissä omien tietojen kautta. Muussa tapauksessa veloitamme koko kurssimaksun. Laskun maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruutus.
 

Perintä

Viivästyneistä kurssi- tai muista maksuista peritään korkoa ja maksut ovat ulosottokelpoisia. Maksamattomat laskut menevät perintään.
 

Kurssien opiskelijamäärät

Opintoryhmän toiminnan aloittaminen ja toiminnassa pysyminen edellyttää 10 opiskelijan läsnäolon. Taiteen perusopetuksen ryhmissä 8, jotta kurssi aloitetaan. Edellisestä johtuen ajoissa ilmoittautuminen on tärkeää. Vältä poissaoloja ja keskeyttämistä, koska siten turvaat myös opintoryhmäsi muiden jäsenten opiskelumahdollisuudet!

Asiakashyvinvointiin ja -palautteeseen liittyen opiskelijoiden lapset voivat osallistua opiston kursseille vain maksavina asiakkaina. Tämä toimintaohje liittyy myös turvallisuusasioihin.
 

Opiston pitämät rekisterit

Oppilaitos voi tietosuoja-asetuksen perusteella (2. luku, artikla 6) perusteella käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan yksiselitteisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan ja oppilaitoksen oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. opetuksen järjestäminen, tutkinnot, todistukset, maksut).

Opiskelijan henkilötunnusta tai muita tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, vaan käytetään ainoastaan opetuksen järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon. Oulu-opiston opiskelijoita koskevat tiedot on rekisteröity Hellewi-järjestelmän henkilötietorekisteriin. Järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä opiston toimistoissa ja opiston www-sivuilla. Annettuasi tiedotus- ja markkinointiluvan, Oulu-opisto tiedottaa vain opiston omasta toiminnasta.
 

Opetushallituksen tukemat ryhmäopetuksen kurssit 2020-2021

Oulu-opisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavustusta senioreille ja eläkelläisille, maahanmuuttajille ja työttömille sekä saamenkieliseen että viittomakieliseen opetukseen osallistuville.

  • Työttömille myönnetään kaksi 20 € alennusta vapaasti valittaville ryhmäopetuksen kursseille.
  • Maahanmuuttajat (joilla on kotikuntalaissa 201/1994 tarkoitettu kotikunta Suomessa, ei koske turvapaikan hakijoita) saavat yhden 20 € alennuksen vapaasti valitsemalleen ryhmäopetuksen kurssille.
  • Kursseilla, joihin seniorit ja eläkeläiset voivat saada yhden 20 € alennuksen, on siitä maininta.
  • Kursseilla, joihin saamenkieliseen ja viittomakieliseen opetukseen osallistuvat saavat yhden 20 € alennuksen, on siitä maininta.

Kursseille ilmoittaudutaan normaalisti, mutta alennuksen saadakseen on otettava yhteyttä toimistoon ennen kurssin maksamista.  Alennukset eivät koske jumppapakettia.

  • Kursseilla, joihin seniorit ja eläkeläiset sekä saamenkieliseen että viittomakieliseen opetukseen osallistuvat saavat alennuksen, on siitä maininta. Ilmoittautuessaan kurssille he voivat valita alennetun hinnan jo kurssimaksua maksaessaan.

Opintosetelialennuksia jaetaan niin kauan, kuin rahaa riittää.
 

Liikunta- ja kulttuurisetelit

Setelit (ja kortit) ovat työnantajien myöntämiä etuja työntekijöille. Oulu-opistossa käyvät maksuvälineinä  ePassi, Endered-kortti, Eazybreak, Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteli, SmartumPay-mobiilimaksu ja Smartum Saldo-kortti. Ilmoittaudu normaalisti netin välityksellä kurssille; seteleillä maksaessasi käy henkilökohtaisesti Oulu-opiston toimistoissa!
Seteleistä ei anneta vaihtorahaa. Smartum Saldo -kortilla ja ePassilla on mahdollista maksaa netti-ilmoittautumisen päätteeksi tulevien maksupainikkeiden kautta tai Oulu-opiston toimistoissa Pohjankartanossa ja Haukiputaalla. Kulttuuriseteleitä voit myös hyödyntää Teatterikuopan lippuja ostaessasi. Setelit ovat henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa muiden perheenjäsenten kurssi- tai pääsymaksuja.
 
Smartum Saldolla maksaminen:
 

Liikunta- ja kulttuurisaldoa voit käyttää joko Smartum-kortilla, SmartumPay-mobiilimaksulla tai verkkomaksulla. Smartum-kortilla voi maksaa maksupäätteellä vain Haukiputaan ja Pohjankartanon toimistoissa. Mobiilimaksu tehdään SmartumPay-sovelluksella, jolla on mahdollista maksaa kätevästi myös kotona. Lue lisää saldolla maksamisesta Smartumin sivuilta.

 

Kaikukortti

Kaikukortti on tarkoitettu tiukassa taloudellisessa tilanteessa oleville henkilöille ja perheille, jotka ovat asiakkaana korttia jakavassa hyvinvointipalveluiden tai muun palvelun yksikössä. Kortti on henkilökohtainen ja maksuton. Lisätietoa kaikukortista: www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Oulu-opistossa Kaikukorttia voi käyttää Teatterikuopan esityksiin. Lippuvaraukset p. 050 410 4010 tehdään ennakkoon. Lippujen lunastus Teatterikuopalla korttia näyttämällä.

Kaikukortilla voi osallistua myös Oulu-opiston liikuntakursseille, jotka järjestetään Kotkantie 1:n liikuntasalissa mikäli kursseilla on tilaa. Ilmoittaudu normaalisti netistä liikuntakurssille, jätä kurssimaksu maksamatta ja käy henkilökohtaisesti näyttämässä Kaikukorttia toimistolla laskun eräpäivään mennessä. Lisätietoja saa opiston asiakaspalvelusta. 
 

Todistukset

Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Kurssitodistus kuluvan työvuoden ajalta on ilmainen, aiemmista opinnoista se maksaa 7 €/kurssi ja jos todistus postitetaan, peritään siitä 3 €:n postitusmaksu.
 

Tenttitilaisuudet

Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 50 €/tentti virka-aikana. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta tentin valvonnasta peritään 75 €:n tenttimaksu/tentti. Ajoista on sovittava ennakolta toimiston kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelija on sopinut oppilaitoksensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavoin. Opisto järjestää tenttitilan ja valvojan, ja huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta ja sekä vastausten postittamisesta.
 

Ota kansalaisopisto kumppaniksi  TYHY-toimintaa

Oulu-opisto järjestää myös yrityksille, työyhteisöille, järjestöille tai kaveriporukoille suunnattuja virkistyspäiviä tai työhyvinvointia edistäviä tuokioita. Oulu-opisto järjestää aihealueittaisia (liikunta, tanssi, kotitalous, kielet, musiikki, näyttämötaiteet, kuvataiteet, kädentaidot) opetus- ja virkistystuokioita. Aihealueita voi myös yhdistää.
 

Tilauskoulutus

Kurssiesitteen sisältö kuvaa laaja-alaista opetuksen kokonaistarjontaa, jonka pohjalta suunnitellaan tilauskoulutuksen sisältö ja kesto asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti. OTA YHTEYTTÄ JA KYSY LISÄÄ TILAUSKOULUTUSMAHDOLLISUUKSISTA!