Musiikinopettaja,
tiimivastaava Esa Lappi

p. 040 555 0065
esa.lappi@ouka.fi

Musiikinopettaja
Tiia Kumpula

p. 040 485 7714
tiia.kumpula@eduouka.fi 

Musiikinopettaja
Mikko Kuusiniemi

p. 044 703 9758
mikko.kuusiniemi@eduouka.fi

Musiikinopettaja
Mari-Anneli Sarkkinen

p. 040 555 0071
mari.sarkkinen@eduouka.fi

Musiikinopettaja
Sirpa Tekoniemi

p. 044 703 9107
sirpa.tekoniemi@eduouka.fi

Musiikinopettaja
tiimivastaava Jussi Vilkuna

p. 050 388 6986
jussi.vilkuna@ouka.fi

 

Musiikki

YLEISTÄ MUSIIKINOPETUKSESTA

 

Tule laulamaan ja soittamaan Oulu-opistolle! Tarjoamme musiikinopetusta kaikenikäisille harrastajille musiikin alkeista aina erikoiskursseihin asti. Järjestämme musiikinopetusta 15 000 tuntia vuodessa, ympäri Oulun kaupunkia. Musiikkia voi opiskella yksilötunneilla tai ryhmissä. Oulu-opisto järjestää lukuisia konsertteja lukuvuoden aikana eri puolella kaupunkia. Opiston orkesterit, kuorot ja soitinryhmät ilahduttavat kaupunkilaisia myös omilla konserteillaan.

 

MUSIIKIN HAHMOTUSAINEET

Teoriaopetus on kaikille avointa opetusta. Sujuva nuotinlukutaito ja musiikin peruselementtien hahmottaminen suoraan nuoteista ovat yhtä tärkeitä edistymisen edellytyksiä kuin soittimen tekninen hallintakin.

 

YKSILÖOPETUS

Musiikin yksilöopetuksessa voit opiskella pätevän opettajan ohjauksessa instrumentin soittoa tai yksinlaulua 30 minuutin mittaisilla viikoittaisilla oppitunneilla. Tarjoamme opetusta lapsille ja aikuisille - aivan alkeista myös musiikkiharrastuksessaan pidemmälle ehtineille. Opiston järjestämissä konserteissa oppilaat pääsevät harjoittelemaan musiikin esittämisessä tarvittavia taitoja ja esiintymistä. Yksilöopetukseen otetaan uusia oppilaita valintatestien kautta, jotka järjestetään elokuussa. Musiikkitaitojen kehittäminen edellyttää mahdollisuuksia ja aikaa säännölliseen harjoitteluun. Tämän vuoksi oppilaalla tulee olla oma soitin käytössään. Opistolta on mahdollisuus vuokrata joitakin soittimia. Soittimista perimme vuokraa 25 €/lukukausi.

 

KUOROT JA LAULUYHTYEET

Tervetuloa kuorolaulun kiehtovaan maailmaan! Kuorotarjontamme on todellakin kattavaa: on kuoroja naisille ja miehille, lapsille ja senioreille.Yhdessä laulamisen taitoja voi hioa myös lauluyhtyeissämme. Kuoromme toimivat aktiivisesti: esiintyvät, levyttävät tai ovat mukana monenlaisissa projekteissa. Osaan kuoroista on koelaulatus ensimmäisellä opetuskerralla.

 

KAIKILLE AVOIN LAULUNOPETUS

Laulunopetuksen ryhmissä voi opiskella laulamisen alkeita mukavissa pienryhmissä. Laulun erikoiskurssit antavat uutta näkökulmaa laulumusiikkiin kaikille musiikin harrastajille tai asiasta kiinnostuneille. Näille kursseille ilmoittaudutaan netin kautta.

 

BÄNDIT

Bändiopetuksessa oppilaat käyvät joka viikko bänditunnilla (90min). Tavoitteena opiskelussa ovat sekä instrumentti- että yhteissoittotaidot. Soitinvalikoimassa ovat yleiset bändisoittimet. Kitara, basso, rummut, koskettimet, laulu ja lisäksi tarpeen mukaan myös eri puhaltimet, tai vaikkapa harmonikka. Vain taivas on rajana!

Opetuksessa kiinnitetään huomiota yleisiin musiikin perusteisiin, teoria-asioihin (rytmi, harmonia, melodia) ja myös musiikin kuunteluun. Samoin instrumenttikohtaisesti kiinnitetään huomiota soittimen hallintaan, soittoasentoon, soitto/bändikamoihin ja tietenkin oppilaiden yhteistyötaitoihin.

Opetusta annetaan tällä hetkellä Pohjankartanossa, Oulunsalossa, Jäälissä ja Haukiputaalla. Ikähaarukka on lasten bändistä senioriryhmään ja tyylilajeina löytyy mm. pop, rock, jazz ja iskelmä. Jokaiselle bändille tehdään opettajan kanssa oma kurssisuunnitelma, johon oppilaat pääsevät myös itse vaikuttamaan.

Lukuvuoden aikana kaikki halukkaat pääsevät esiintymään Oulun alueella järjestettävissä bändikonserteissa. 

 

SOITINRYHMÄT JA ORKESTERIT

Oulu-opistossa voi osallistua myös musiikin ryhmäopetukseen yksilöopetuksen lisäksi. Tarjolla on tällä hetkellä mm. joka syksy alkava kitaran alkeisryhmä, ukulelekurssi ja mandoliiniyhtye. Samoin esimerkiksi kitaraa voi opiskella pienryhmissä ja myös lapsille on tarjolla kitaranopetusta.

 

PIANO

Pianonsoitto on taito, joka opitaan säännöllisen harjoittelun kautta. Harjoittelu vaatii keskittynyttä kuuntelemista, joten on tärkeää, että kotona voi harjoitella rauhallisessa ympäristössä.

Soitonopiskelija tarvitsee oman soittimen ja säädettävän tuolin. Akustinen piano on viritettävä kerran vuodessa, jotta se pysyisi soittokunnossa.

 Pianotunneilla opitaan uusia asioita, joita on tarkoitus harjoitella kotona. On tärkeää soittaa kotona heti soittotunnin jälkeen, jolloin uutena opitut asiat ovat vielä tuoreessa muistissa. Soittoläksyt tulisi soittaa päivittäin ja tästä

vanhempien tulisi muistutella varsinkin pienimpiä oppilaita. Vasta-alkajille riittää 5-10 minuutin mittainen harjoitteluhetki, pidemmälle ehtineet soittavat pidempään.  Harjoittelua kannattaa tauottaa, jotta pystyy keskittyneesti ja huolellisesti soittamaan kotona. Sormitusten, rytmien ja nuottien opettelu vaatii  erityistä tarkkuutta, sillä väärin opeteltujen asioiden korjaamiseen menee paljon harjoittelijan  aikaa ja voimavaroja. Pianonsoitto on mukava ja kehittävä harrastus!