Musiikki

 Musiikki 

 

Taiteen perusopetus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää opiskelua. Opintojen suorittaminen edistää myös jatko-opintoihin hakeutumista. Musiikin opiskelun pyrkimyksenä on, että oppilas tunnistaa musiikilliset vahvuutensa ja löytää omat tapansa musiikin harrastamiseen. Esittävän taiteen opintoihin kuuluu olennaisena osana esiintymiset mm. konserteissa ja soitinmatineoissa.

Musiikin yhteisten opintojen aikana oppilas oppii musiikin esittämiseen ja yhteismusisointiin tarvittavia instrumenttitaitoja sekä lukemaan, kirjoittamaan, kuuntelemaan ja hahmottamaan musiikkia.

Musiikin yhteisten opintojen lisäksi oppilas tutustuu muihin taideaineisiin vieraillen muiden taideaineiden tunneilla/kursseilla ja osallistuu taiteidenvälisiin projekteihin.

Opinnot muodostuvat yhteisistä opinnoista (300h) ja teemaopinnoista (200h).

 

Yhteiset opinnot:

Yksilöopetus: valitun pääinstrumentin opiskelu

Musiikin hahmotusaineet: Musiikin perusteet I ja II, käydään läpi musiikin peruselementtejä, jotka tukevat soitinopintoja

Yhteismusisointi ja kuuntelu: ryhmätunnit, orkesterit, konsertit jne.

Taidemaistiaiset ja taiteiden väliset opinnot: tutustutaan muihin taideaineisiin

Projektiopinnot: oma suhde musiikkiin, improvisointi, yhteiset tapahtumat jne.

 

Teemaopinnot:

Yksilöopetus: oman instrumentin opintoja ja ilmaisua syventävä opintojakso

Musiikin hahmotusaineet: Musiikin perusteet III, teorian yhdistäminen käytäntöön

Yhteismusisointi ja kuuntelu: musiikki yhteiskunnallisena ilmiönä

Taiteen rajapinnoilla: yhteistyö eri aineiden kesken

”Taiteellinen esittäytyminen”: oman opiskelun päättötyö

Seuraavista projektiopinnoista valitaan kaksi:

Tutkiva muusikko: pieni tutkielma tai muu kirjallinen tuotos

Musiikkiteknologia: musiikin tallentaminen, tieto- ja viestintäteknologia

Muu projekti: oppilaitoksen tai oppilaan suunnittelema projektikokonaisuus